Archwilio’r Cyfryngau

BookArchwilio’r Cyfryngau

Archwilio’r Cyfryngau

Testun, Diwydiant, Cynulleidfa

2009

December 1st, 2009

£19.99

Details

Price

Description

Featuring the input of highly experienced teachers and examiners in Media Studies, this exciting new textbook explores key concepts and develops students' analytical, research and production skills. A series of industry case studies focus particularly on television shows, film, computer games, advertising, magazines and newspapers. A Welsh adaptation of Exploring the Media.
Ysgrifennwyd y gwerslyfr newydd, cyffrous, 16+ hwn gan athrawon ac arholwyr hynod brofiadol ym maes Astudio'r Cyfryngau. Mae'n archwilio cysyniadau allweddol, creiddiol, y pwnc a'i nod yw datblygu sgiliau dadansoddi, ymchwilio a chynhyrchu disgyblion. Cyfres o astudiaethau achos yn canolbwyntio ar deledu, ffilm, gemau cyfrifiadur, hysbysebu a chylchgronau.

Author Information

Barbara Connell is the subject leader for media studies at Coleg Glan Hafren, Cardiff, Wales, and chief examiner for WJEC Media Studies AS/A2 level.