Romani Studies

Ethnicity, class and politicisation: Immigrant Roma tobacco workers in Turkey

Romani Studies (2015), 25, (2), 167–196.

Abstract

Roma tobacco workers participated in the Turkish labour force after the Turkish–Greek population exchange in the 1920s. They had already been well represented in the labour organisations of Ottoman Macedonia and had developed solid relations with the Jewish, Greek and non-Roma, Muslim tobacco workers. They had a political culture and experience with labour organisation, which would form the basis for their struggle after they came to Turkey. Up until the 1980s, they and their descendants were a considerable part of the Turkish left. However, today their important contribution to the labour movement and leftist politics in Turkey is almost forgotten.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

Acton, Thomas. 1981. Gypsylorism in the far east. Newsletter of Gypsy Lore Society. North American Chapter. 4(1): 2–6. Gypsylorism in the far east. Newsletter of Gypsy Lore Society North American Chapter 4 2 6 Google Scholar

Akgül, Hikmet. 2004. Şoför İdris. İstanbul: Yar Yayınları. Şoför İdris Google Scholar

Anadol, Zihni. 1989. Kırmızı gül ve basket. İstanbul: Belge Yayınevi. Kırmızı gül ve basket Google Scholar

 Google Scholar

Anzerlioğlu, Yonca. 2003. Karamanlı Ortodoks Türkler. Ankara: Phoenix. Karamanlı Ortodoks Türkler Google Scholar

Babalık, Naciye. 2005. Türkiye Komünist Partisi’nin sönümlenmesi. Ankara: İmge. Türkiye Komünist Partisi’nin sönümlenmesi Google Scholar

Belli, Mihri. 1999. Mihri Belli’nin anıları: insanlar tanıdım 1. İstanbul: Doğan Kitap. Mihri Belli’nin anıları: insanlar tanıdım 1 Google Scholar

Belli, Mihri. 2005. Hapishaneden çizgiler. İstanbul: Leman. Hapishaneden çizgiler Google Scholar

Berktay, Ayşe. 1999. Cumhuriyet boyu bir işçi yaşamı: Zehra Kosova. In: Baydar, Oya and Dinçer, Gülay, ed. 75 yılda çarkları döndürenler. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 255–62. Cumhuriyet boyu bir işçi yaşamı: Zehra Kosova 75 yılda çarkları döndürenler 255 62 Google Scholar

Berland, Joseph. 1979. Peripatetic, pastoralist, and sedentist interactions in complex societies. Nomadic Peoples. 4: 6–8. Peripatetic, pastoralist, and sedentist interactions in complex societies Nomadic Peoples 4 6 8 Google Scholar

Boratav, Müeyyet. 2006. Sakıncalı doktor. Ankara: İmge. Sakıncalı doktor Google Scholar

Camaş, Necdet. 2006. Tütün üretimi, yaprak tütün ticareti ve sigara sanayinin samsun’un tarımsal ve sosyo-ekonomik yaşamı üzerindeki rolleri. Samsun Sempozyumu. http://www.kultur.samsun.bel.tr/samsem2006/doc/033.pdf. Last accessed 13 Oct. 2013. Google Scholar

Demirel, Zeliha and Sancak, Jale and Ersan, Mehmet Özgür. 2010. Vedat Türkali ile söyleşi. Ekin Sanat Dergisi. http://ekinsanatdergisi.com/?p=303. Last accessed 7 Dec. 2014. Google Scholar

Dinamo, Hasan İzzettin. 1989. Tkp, aydınlar ve anılar. İstanbul: Yalçın Yayınları. Tkp, aydınlar ve anılar Google Scholar

Dumond, Paul. 2013. Bir Osmanlı sosyalist örgütü: Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu. In: Haupt, George and Dumont, Paul, ed. Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyalist hareketler. İstanbul: Ayrıntı. 25–42. Bir Osmanlı sosyalist örgütü: Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyalist hareketler 25 42 Google Scholar

Gabbay, Moris. 2013. Cumhuriyetle birlikte büyüdüm. İstanbul: Sarı Defter. Cumhuriyetle birlikte büyüdüm Google Scholar

Gila, Hadar. 2007. Jewish tobacco workers in Salonica: gender and family in the context of social and ethnic strife. In: Buturovic, Amila and Sehick, Irvin Cemil, ed. Women in the Ottoman Balkans. London: Ibtauris. 127–52. Jewish tobacco workers in Salonica: gender and family in the context of social and ethnic strife Women in the Ottoman Balkans 127 52 Google Scholar

Goularas, Gökçe Bayındır. 2012. 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve günümüzde mübadil kimlik ve kültürlerinin yaşatılması. Alternatif Politika. 4(2): 129–46. 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve günümüzde mübadil kimlik ve kültürlerinin yaşatılması Alternatif Politika 4 129 46 Google Scholar

Haupt, George. 2013. Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu tarihine giriş. In: Haupt, George and Dumont, Paul, ed. Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyalist hareketler. İstanbul: Ayrıntı. 11–24. Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu tarihine giriş Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyalist hareketler 11 24 Google Scholar

Glavinof, V. 2013. Sosyalist Enternasyonel başkanlık kuruluna sunulan rapor. Avrupa Türkiyesi’nde sosyalist hareket 1910. In: Haupt, George and Dumont, Paul, ed. Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyalist hareketler. İstanbul: Ayrıntı. 65–72. Sosyalist Enternasyonel başkanlık kuruluna sunulan rapor. Avrupa Türkiyesi’nde sosyalist hareket 1910 Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyalist hareketler 65 72 Google Scholar

Günçıkan, Berat. 2011. 443 No’lu üye: Zehra. Cumhuriyet Dergi. 26 Ağustos. 16. 443 No’lu üye: Zehra Google Scholar

Hayden, Robert M. 1979. The cultural ecology of service nomads. Eastern Anthropologists. 32(4): 297–309. The cultural ecology of service nomads Eastern Anthropologists 32 297 309 Google Scholar

Kansu, Aykut. 1997. The revolution of 1908 in Turkey. Köln: Brill The revolution of 1908 in Turkey Google Scholar

Kavukçuoğlu, Deniz. 2003. Sen vatan haini misin Baba? İstanbul: Doğan Kitap. Sen vatan haini misin Baba? Google Scholar

Kıvılcımlı, Hikmet. 1992. Yol 2. İstanbul: Bibliotek. Yol 2 Google Scholar

Korcan, Kerim. 1989. Harbiye kazanı. İstanbul: E Yayınları. Harbiye kazanı Google Scholar

Kosova, Zehra. 1996. Ben işçiyim. İstanbul: İletişim Yayınları. Ben işçiyim Google Scholar

Kosova, Zehra. 2011. Ben işçiyim. İstanbul: Tüstav. Ben işçiyim Google Scholar

Kundakçı, Suat Şükrü. 2005. Bir ömür bir sohbet. İstanbul: Tüstav. Bir ömür bir sohbet Google Scholar

Marushiakova, Elena and Popov, Vesselin. 2006. Osmanlı İmparatorluğu’nda çingeneler. İstanbul: Homer. Osmanlı İmparatorluğu’nda çingeneler Google Scholar

Matras, Yaron. 2004. The role of language in mystifying and de-mystifying gypsy identity. In: Saul, Nicholas and Tebbutt, Susan, ed. The role of Romanies. Liverpool: Liverpool University Press. 53–78. The role of language in mystifying and de-mystifying gypsy identity The role of Romanies 53 78 Google Scholar

 Google Scholar

Matras, Yaron. 2010. Interview with Yaron Matras about secret languages and Romanes. In Cingeneyiz.org. /http://cingeneyizengilishi.blogspot.com.tr/2013/12/interview-withyaron-matras-about.html. Last accessed 27 Nov. 2014. Google Scholar

Matras, Yaron. 2011. Romani. In: Bernd, Kortman and Johan, Auware, ed. The languages and linguistics of Europe. Berlin: De Gruyter. 257–67. Romani The languages and linguistics of Europe 257 67 Google Scholar

Matras, Yaron. 2013. Scholarship and the politics of Romani identity: strategic and conceptual issues. European Yearbook of Minority Issues 10: 211–47 Scholarship and the politics of Romani identity: strategic and conceptual issues European Yearbook of Minority Issues 10 211 47 Google Scholar

Misra, P. K. 1982. Indian nomads. In: Misra, P. K, Malhotra, K. C; Calcutta, ed. Nomads in India. Calcutta: Anthropological Survey of India. Indian nomads Nomads in India Google Scholar

Nacar, Can. 2010. Tobacco workers in the late Ottoman Empire: fragmentation, conflict, and collective struggle. Graduate School of SUNY Binghamton. Tobacco workers in the late Ottoman Empire: fragmentation, conflict, and collective struggle Google Scholar

Özbaskıcı, Metin. 2012. Canlı tanıkların gözünden Samsun Teneke Mahallesi. In Cingeneyiz.org. http://cingeneyizmo.blogspot.com.tr/2013/12/metin-ozbaskc-canltanklarn-gozunden.html. Last accessed 26 Feb. 2014. Google Scholar

Özçelik, Mustafa. 2003. Tütüncülerin tarihi. İstanbul: Tüstav. Tütüncülerin tarihi Google Scholar

Quatert, Donald. 2002. Industrial working class of Salonica. In: Levy, Avigdor, ed. Jews, Turks, Ottomans. New York: Syracuse University Press. 194–211. Industrial working class of Salonica Jews, Turks, Ottomans 194 211 Google Scholar

Rao, Aparna. 1987. The concept of peripatetics: an introduction. In: Rao, Aparna, ed. The other nomads. Köln: Böhlau. The concept of peripatetics: an introduction The other nomads Google Scholar

Sargın, Nihat. 2001. TİP’li yıllar 2. İstanbul: Felis Yayınevi. TİP’li yıllar 2 Google Scholar

Sayılgan, Aclan. 1969. Komuna. İstanbul: Sıralar Matbaası. Komuna Google Scholar

Soulis, George C. 1961. The gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the late middle ages. Dumbarton Oaks Papers. 15: 142–65. The gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the late middle ages Dumbarton Oaks Papers 15 142 65 Google Scholar

Suda, Orhan. 2004. Bir ömrün kıyılarında. İstanbul: Alkım. Bir ömrün kıyılarında Google Scholar

Vardağlı, Tutku. 2009. Birinci kuşak mübadillerin siyasal katılım stratejileri üzerine bir deneme. Toplumsal Tarih. 190: 84–9. Birinci kuşak mübadillerin siyasal katılım stratejileri üzerine bir deneme Toplumsal Tarih 190 84 9 Google Scholar

Vlahov Efendi. 2013. Vlahov Efendi’nin anıları. In: Haupt, George and Dumont, Paul, ed. Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyalist hareketler. İstanbul: Ayrıntı. 202–29. Vlahov Efendi’nin anıları Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyalist hareketler 202 29 Google Scholar

Turkish Statistical Institute. TÜİK web page http://tuikapp.tuik.gov.tr/secimdagitimapp/secim.zul. Google Scholar

Türkali, Vedat. 2004. Güven 1. İstanbul: Everest. Güven 1 Google Scholar

Yıldız, Hüseyin. 2007. Türkçede çingeneler için kullanılan kelimeler ve bunların etimolojileri. Dil Araştırmaları Dergisi. 1(1): 61–82. Türkçede çingeneler için kullanılan kelimeler ve bunların etimolojileri Dil Araştırmaları Dergisi 1 61 82 Google Scholar

Yılgür, Egemen. 2012. Geç-peripatetik toplumlarda geçim stratejileri: çiçekçilik örneği. Emek ve Çalışma Hayatı Seminerleri. 25 Mayıs. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü (Unpublished). https://www.academia.edu/9157868/Geç-Peripatetik_Topluluklarda_Geçim_Stratejileri_Çiçekçilik_Örneği Last accessed 26 Nov. 2014. Google Scholar

 Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

YILGÜR, EGEMEN