Romani Studies

The forced assimilation Gypsy policy in Socialist Hungary

Romani Studies (2020), 30, (1), 49–87.

Abstract

The aim of this study is to present the Hungarian Gypsy policies of the Socialist era based on sources from the archives, contemporary period studies written by clerks, and academic literature published after the regime change.1 In my article I mainly focus on summarizing the data, as in my view, it would take further research to evaluate the era’s Gypsy policies in a concise way. Already in the early years of the Socialist era the government forbade any and all individual initiatives or ideas going against the regime’s official narrative and ruling ideology. Centralization, and increasing governmental censorship popped up in various areas of life, such as in industrial and agricultural collectivization. From this none of the ethnic communities could be exempt, thus shortly – though it took a decade – the isolation of the Gypsy community caught the authorities’ eye; they were reined in under the same laws and regulations together with other people. The regime wanted to make Gypsies into socialist men and women with socialist ethics by forbidding their culture and language; to this end Lenin himself once gave several instructions to the authorities (e.g. unconditional acceptance of Marxism-Leninism, loyalty to the Party, partaking in class war, communist consciousness), of which the one outstanding honor was organized work for the community, while the biggest sin was individualism.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

References

“Az etnikai tudat megőrzéséért.” Magyar Hírlap. 1983. May 10: 6. Google Scholar

Balogh, Sándor, ed. 2002. A magyar állam és a nemzetiségek. A magyarországi nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai 1848–1993. Budapest: Napvilág. Google Scholar

Barany, Zoltan. 2001. The East European Gypsies: Regime change, marginality, and ethnopolitics. Cambridge: Cambridge University Press. Google Scholar

Bársony, János. 2008. A romák sorsa az 1940-es évek második felében Magyarországon. Múltunk 1: 222–56. Google Scholar

Bársony, János, and Daróczi, Ágnes, eds. 2004. Pharrajimos. Romák sorsa a nácizmus idején. Budapest: L’Harmattan. Google Scholar

Beke, Pál, ed. 1986. Dokumentumok a “Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége 1957–1961” életéből. Budapest: Népművelési Intézet Művelődési Otthon és Klub Osztály. Google Scholar

Bencsik, István. 1988. A Magyarországon élő cigánylakosság társadalmi beilleszkedése az 1970-es évektől napjainkig. Budapest: ELTE BTK Tudományos Szocializmus Információs és Továbbképzési Intézet. Google Scholar

Berey, Katalin. 1990. A szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolása. In: Berey, Katalin, and Horváth, Ágota, eds. Esély nélkül. Budapest: Vita Kiadó. 5–72. Google Scholar

Berey, Katalin. 1991. A cigánytelepek felszámolása és újratermelődése. In: Utasi, Ágnes, and Mészáros, Ágnes, eds. Cigánylét. Budapest: MTA PTI. 106–44. Google Scholar

Berkovits, György. 1980. Terepszemle. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó. Google Scholar

Bernáth, Gábor, ed. 2002. Kényszermosdatások a cigánytelepeken, 1940–1985. Budapest: Roma Sajtóközpont. Google Scholar

Bernáth, Péter, and Polyák, Laura. 2001. Kényszermosdatások Magyarországon. Beszélő 6: 38–45. Google Scholar

Bihari, Mihály. 2005. Magyar politika 1944–2004. Politikai és hatalmi viszonyok. Budapest: Osiris Kiadó. Google Scholar

Bokor, Ágnes. 1985. Telepi cigányok. Szociálpolitikai Értesítő 1 (4–5): 397–422. Google Scholar

Bokor, Ágnes. 1987. A hagyományos szegénység szigetei: a cigány telepek. In: Utasi, Ágnes, ed. Peremhelyzetek. Rétegződés-modell vizsgálat VIII. Budapest: MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet. 238–67. Google Scholar

Choli Daróczi, József. 1985. Cigány szövetségre volna szükség. HVG – Heti Világgazdaság, 20 July. Google Scholar

Choli Daróczi, József. 1986. Alakul a cigány kulturális szövetség? Képes 7: 8, 9. Google Scholar

“Cigányok, esélyek …” Magyar Hírlap. 1985. 4 September: 5. Google Scholar

Crowe, David. 1991. The Roma (Gypsies) in Hungary through the Kadar Era. Nationalities Papers 3: 297–312. Google Scholar

Csanádi, Gábor, Ladányi, János, and Gerő, Zsuzsa. 1978. Az általános iskolai rendszer belső rétegződése és a kisegítő iskola. Valóság 6: 30–43. Google Scholar

Csepeli, György, Panuska, Mária, Czeizel, Endre, and Szondy, Mária. 1977. Vita Czeizel Endre interjúja nyomán. Valóság 10: 101–6. Google Scholar

Csongor, Anna. 1991. A cigány gyerekek iskolái. In: Utasi, Ágnes, and Mészáros, Ágnes, eds. Cigánylét. Budapest: MTA PTI. 179–200. Google Scholar

Czeizel, Endre, Lányiné Engelmayer, Ágnes, and Rátay, Csaba. 1978a. Még egyszer az értelmi fogyatékosokról. Valóság 9: 109–11. Google Scholar

Czeizel, Endre, Lányiné Engelmayer, Ágnes, and Rátay, Csaba. eds. 1978b. Az értelmi fogyatékosság kóreredete a “Budapest-vizsgálat” tükrében. Budapest: Medicina. Google Scholar

Daróczi, Ágnes. 1984. Vállalhatóvá tenni a cigányságot. Jel-Kép 1: 75–7. Google Scholar

Daróczi, Ágnes. 1997. “Kaptam a romáktól emberi gazdagságot…” Csalog Zsolttal Daróczi Ágnes beszélget. Beszélő 10: 36–46. Google Scholar

Demszky, Gábor. 1980. “CS.” Kritika 10: 18–21. Google Scholar

Demszky, Gábor. 2001. A szabadság visszahódítása. Budapest: Új Mandátum. Google Scholar

Diósi, Ágnes. 1981. Cigányok. Valóság 11: 70–84. Google Scholar

Diósi, Ágnes. 1999. A cigányság ügye a demokratikus ellenzék történetében. Interjú Havas Gáborral. Esély 6: 83–99. Google Scholar

Dobos, Balázs. 2011. A kisebbség joga. Kisebbségi törvénykezés Magyarországon (1988–2006). Budapest: Argumentum. Google Scholar

Dupcsik, Csaba. 2009. A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890–2008. Budapest: Osiris Kiadó. Google Scholar

Erdős, Kamill. 1989a. Cigány lókereskedők Magyarországon. In: Vekerdi, József, ed. Erdős Kamill cigánytanulmányai. Békéscsaba: Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai. 89–92. Google Scholar

Erdős, Kamill. 1989b. A magyarországi cigánykérdés. In: Vekerdi, József, ed. Erdős Kamill cigánytanulmányai. Békéscsaba: Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai. 129–37. Google Scholar

Feitl, István. 2008. A cigányság ügye a napirendről lekerült. Előterjesztés az MDP Politikai Bizottsága számára 1956 áprilisában. Múltunk 1: 257–72. Google Scholar

Füzes, Miklós, Márfi, Attila, Rozs, András, and Vörös, Huba, eds. 2005. Dokumentumok a baranyai cigányság történetéből. Pécs: Baranya Megyei Levéltár. Google Scholar

Győri, György. 1977. Beszélgetés Czeizel Endrével. Valóság 7: 47–54. Google Scholar

Hajnáczky, Tamás. 2013a. A tibolddaróci barlanglakások felszámolása, avagy nem cigányok a CS-lakás programban. Valóság 10: 80–98. Google Scholar

Hajnáczky, Tamás. 2013b. Az 1961-es párthatározat margójára. Múltunk 1: 237–72. Google Scholar

Hajnáczky, Tamás. 2013c. Barlanglakók 1. Új Egyenlítő 1 (9): 16–20. Google Scholar

Hajnáczky, Tamás. 2013d. Karhatalommal a cigánytelepekért. Kritika 7–8: 30–1. Google Scholar

Hajnáczky, Tamás. 2014a. Az 1961-es párthatározat margójára II. Múltunk 3: 152–211. Google Scholar

Hajnáczky, Tamás. 2014b. Barlanglakók 2. Új Egyenlítő 2 (1): 20–5. Google Scholar

Hajnáczky, Tamás. 2014c. Titkos ügyiratok a pártállam cigánypolitikájából. Romológia 2 (6–7): 110–43. Google Scholar

Hajnáczky, Tamás. 2017. The elimination of the Tibolddaróc cave dwellings; non-Gypsies in the CS housing program. Acta Ethnographica Hungarica 2: 407–40. Google Scholar

Havas, Gábor. 1982. A Baranya megyei teknővájó cigányok. In: Andor, Mihály, ed. Cigányvizsgálatok. Budapest: Művelődéskutató Intézet. 61–140. Google Scholar

Havas, Gábor. 1984. Kell-e kérdőjel? Jel-Kép 1: 74–5. Google Scholar

Horváth, Ferenc. 1963. A telepen lakó cigányok helyzete. Belügyi Szemle 2: 74–80. Google Scholar

Jegyzőkönyv. 1969. A TIT Szociológiai és Néprajzi Csoportjának cigánykutatással foglalkozó 1969. június 8-i konferenciájáról. Megtalálható a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában, 4–6218. Google Scholar

Kállai, Ernő. 2002. The Hungarian Roma Population during the last-half century. In: Kállai, Ernő, ed. The Gypsies/The Roma in Hungarian Society. Budapest: Teleki László Foundation. 35–50. Google Scholar

Kálmán, András. 1946. A magyar cigányok problémája. Társadalmi Szemle 8–9: 656–8. Google Scholar

Karsai, László. 1992. A cigánykérdés Magyarországon 1919–1945. Út a cigány holocausthoz. Budapest: Cserépfalvi Könyvkiadó. Google Scholar

Kemény, István. 1974. A magyarországi cigány lakosság. Valóság 17 (1): 63–72. Google Scholar

Kemény, István, Rupp, Kálmán, Csalog, Zsolt, and Havas, Gábor, eds. 1976. Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó 1971-ben végzett kutatásról. Budapest: MTA Szociológiai Kutató Intézet. Google Scholar

Kereskényiné Cseh, Edit, ed. 2008. Források a Békés megyei cigányság történetéhez. Dokumentumok a Békés Megyei Levéltárból (1768–1987). Gyula: Békés Megyei Levéltár. Google Scholar

Kertesi, Gábor, and Kézdi, Gábor, eds. 1998. A cigány népesség Magyarországon. Dokumentáció és adattár. Budapest: Socio-typo. Google Scholar

Kovács, József. 1974. A cigány lakosság lakáshelyzete, a szociális körülményeknek meg nem felelő telepek felszámolásának problémái. In: Zagyva, Imre, ed. A cigánylakosság szociális gondozásának és nevelésének kérdései. Budapest: Szociális Intézetek Központja. 41–9. Google Scholar

Kovács, József. 1975. A szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolása. Városgazdasági Tájékoztató 5–6: 19–23. Google Scholar

Kozák, Istvánné [Kozákné Keszei Veronika]. 1984. Kell a cigánylap? Jel-Kép 1: 72–3. Google Scholar

Kozák, Istvánné [Kozákné Keszei Veronika]. 1986. Útmutató a cigányság lakóhelyi beilleszkedésének segítéséhez. Budapest: Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium. Google Scholar

Ladányi, János, and Csanádi, Gábor. 1983. Szelekció az általános iskolában. Budapest: Magvető. Google Scholar

Lengyel, Gabriella. 1982. Települési és társadalmi különbségek egy falusi cigány közösségben. In: Andor, Mihály, ed. Cigányvizsgálatok. Budapest: Művelődéskutató Intézet. 141–57. Google Scholar

Lengyel, Gabriella. 2006. Cigánytelepek egykor és ma. In: Kállai, Ernő, and Törzsök, Erika, eds. Átszervezések kora. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002–2006. Budapest: EÖKIK. 56–91. Google Scholar

Majtényi, Balázs, and Majtényi, György. 2003. Jelen és múlt között. (A romákat érintő 1960 utáni kisebbségi jogi szabályozás főbb állomásairól.) In: Majtényi, Balázs, ed. Merre visz az út? A romák politikai és emberi jogai a változó világban. Budapest: Lucidus. 241–58. Google Scholar

Majtényi, Balázs, and Majtényi, György. 2012. Cigánykérdés Magyarországon 1945–2010. Budapest: Libri. Google Scholar

Majtényi, Balázs, and Majtényi, György. 2016. A contemporary history of exclusion. The Roma issue in Hungary from 1945 to 2015. Budapest: CEU Press. Google Scholar

A Minisztertanács 1016/1979. (VII. 12.) számú határozata a cigánylakosság helyzetének javításával kapcsolatos további feladatokról. Magyar Közlöny 1979. 47, 683–4. Google Scholar

Murányi, Gábor. 1986. A szociológiai és történeti tények szava – beszélgetés Pozsgay Imrével. In: Murányi, Gábor, ed. “Egyszer karolj át egy fát!” Cigányalmanach. Budapest: TIT Országos Központja Cigány Ismeretterjesztő Bizottsága. 5–11. Google Scholar

Nagy, Pál, ed. 2010. “Ugyanolyanok, mint mindenki más ember.” Válogatás a Szabolcs-Szatmár megyei cigányság történetének forrásaiból (1951–1961). Nyíregyháza–Gödöllő: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár – SZIE Gazdaság – és Társadalomtudományi Kar. Google Scholar

Nagy, Pál, ed. 2015. “Nem szabad őket lenézni.” A cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években. Nyíregyháza: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. Google Scholar

Pártos, Ferenc. 1979. A cigány és nem cigány lakosság véleménye a főbb társadalom-politikai célkitűzésekről. In: Hann, Endre, Tomka, Miklós, and Pártos, Ferenc, eds. A közvélemény a cigányokról. Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont. 45–74. Google Scholar

Pogány, György, and Bán, Géza. 1957. A magyarországi cigányság helyzetéről. Budapest. Megtalálható az Országis Széchenyi Könyvtárban OSZK MD 11 488. Google Scholar

Pogány, György, and Bán, Géza. 1958. A magyarországi cigányság foglalkoztatottsági problémái. Munkaügyi Szemle 5: 42–5. Google Scholar

Purcsi, Barna Gyula. 2001. Fekete személyi igazolvány és munkatábor. Kísérlet cigánykérdés “megoldására” az ötvenes évek Magyarországán. Beszélő 6: 26–37. Google Scholar

Purcsi, Barna Gyula. 2004. A cigánykérdés “gyökeres és végleges megoldása.” Tanulmányok a XX. századi “cigánykérdés” történetéből. Debrecen: Csokonai Kiadó. Google Scholar

Réger, Zita. 1974. Kétnyelvű cigánygyermekek az iskoláskor elején. Valóság 1: 50–62. Google Scholar

Réger, Zita. 1978. Cigányosztály, “vegyes” osztály – a tények tükrében. Valóság 8: 77–89. Google Scholar

Réger, Zita. 1984. A cigányság helyzetének nyelvi és iskolai vonatkozásai. Álláspontok és viták. Szociálpolitikai Értesítő 2: 140–73. Google Scholar

Sághy, Erna. 2008. Cigánypolitika Magyarországon az 1950–1960-as évek fordulóján. Múltunk 1: 273–308. Google Scholar

Sipos, Attila, dr. 1975. Megelőző közegészségügyi és járványügyi feladatok. Amit a polgári védelemről tudni kell. Budapest: Polgári Védelem Országos Parancsnoksága. Google Scholar

Stewart, Michael Sinclair. 1994. Daltestvérek. Az oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon. Budapest: T-Twins Kiadó – MTA Szociológiai Intézet – Max Weber Alapítvány. Google Scholar

Szesztay, Ádám. 2003. Nemzetiségi kérdés a Kárpát-medencében 1956–1962. Az ötvenhatos forradalom hatása a kelet-közép-európai kisebbségpolitikára. Budapest: MTA Kisebbségkutató Intézet – Gondolat Kiadói Kör. Google Scholar

Tomka, Miklós. 1991. Gazdasági változás a cigánysággal kapcsolatos közvélemény. In: Utasi, Ágnes, and Mészáros, Ágnes, eds. Cigánylét. Budapest: MTA PTI. 8–36. Google Scholar

Törvények. 1958. Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1957. Budapest: KJK. Google Scholar

Törvények. 1966. Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1965. Budapest: KJK. Google Scholar

Törvények. 1977. Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1976. Budapest: KJK. Google Scholar

Törvények. 1980. Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye, 1979. Budapest: KJK. Google Scholar

Törvények. 1983. Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye, 1982. Budapest: KJK. Google Scholar

Törvények. 1986. Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye, 1985. Budapest: KJK. Google Scholar

Vendégh, Sándor. 1960. A magyarországi cigánylakosság között végzendő munka időszerű feladatai. Tájékoztató 2: 38–55. Google Scholar

Virág, Tünde. 2010. Kirekesztve. Falusi gettók az ország peremén. Budapest: Akadémiai Kiadó. Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

 Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

HAJNÂCZKY, TAMÂS