Catalan Review

Va Degur Ser Ell, Qui Va Diguer Dir-Ho. La Combinacií de L'Auxiliar Deure Epistèmic Amb Els Auxiliars De Temps-Aspecte Prototípics (Va, Haver) En Concatenacions de Perífrasis Verbals

Catalan Review (2013), 27, (1), 51–68.

Abstract

Catalan grammars state that the epistemic periphrasis [deure + infinitive] cannot join the tense-aspect periphrasis [va + infinitive] and the periphrasis of perfect [haver + participle]. However, in the county of Ribera d'Ebre and surrounding areas, [deure + infinitive] can join [va + infinitive] with a morphological adaptation. Moreover, [haver + participle] can join [deure + infinitive] without limitations. So these grammatical restrictions should be revised.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Badia i Margarit, Antoni M. Gramàtica de la llengua catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994. Gramàtica de la llengua catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica Google Scholar

Beltran, Joan i Josep Panisello. Cruïlla. Curs de llengua. Benicarló: Onada, 2002. 2 v. Cruïlla. Curs de llengua 2 Google Scholar

Bonet, Sebastià i Joan Solà. Sintaxi generativa catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986. Sintaxi generativa catalana Google Scholar

Chomsky, Noam. Syntactic structures. Berlín i Nova York: Mouton de Gruyter, 2a ed., 2002. [1a ed. 1957] Syntactic structures Google Scholar

Cinque, Guglielmo. "Restructuring and the order of aspectual and root modal heads". University of Venice Working Papers in Linguistics 8 (1998): 137-155. Restructuring and the order of aspectual and root modal heads" University of Venice Working Papers in Linguistics 8 137 155 Google Scholar

Coseriu, Eugenio. El sistema verbal románico. Madrid: Siglo Veintiuno de España, 1996. [Das romanische Verbalsystem. Tübingen: Gunter Narr, 1976] El sistema verbal románico Google Scholar

Cubells, Olga. Els parlars de la Ribera d'Ebre. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2005. 2 v. Els parlars de la Ribera d'Ebre 2 Google Scholar

DIEC2 = Institut d'Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, Enciclopèdia Catalana i Edicions 62, 2a ed., 2007. Google Scholar

Espinal, M. Teresa. Els verbs auxiliars en català. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Escola Universitària de Traductors i Intèrprets, 1983. Els verbs auxiliars en català Google Scholar

Gavarró, Anna i Brenda Laca. "Les perífrasis aspectuals, temporals i modals". Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani III. Barcelona: Empüries, 2002. 2663-2726. Gramàtica del català contemporani III 2663 2726 Google Scholar

Massip, M. Àngels. El lèxic tortosí: Història i present. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1991. 2 v. [Tesi de doctorat] El lèxic tortosí: Història i present 2 Google Scholar

Moret, Hèctor. Sobre la llengua de Mequinensa. Fraga: Institut d'Estudis del Baix Cinca, 1996. Sobre la llengua de Mequinensa Google Scholar

Navarro, Pere. Els parlars de la Terra Alta. Tarragona: Diputació de Tarragona, 1996. 2 v. Els parlars de la Terra Alta 2 Google Scholar

Oliva, Salvador i Pep Serra. "Accent". Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani I. Barcelona: Empüries, 2002. 345-391. Gramàtica del català contemporani I 345 391 Google Scholar

Perea, M. Pilar. Complements a "La flexió verbal en els dialectes catalans". Dotze quaderns de camp d'Antoni M. Alcover. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999. Complements a "La flexió verbal en els dialectes catalans". Dotze quaderns de camp d'Antoni M. Alcover Google Scholar

Perea, M. Pilar. "Les ‘Notes per les llisons de llengua y literatura mallorquina’ d'Antoni M. Alcover". Randa 46 (2001): 5-104. Les ‘Notes per les llisons de llengua y literatura mallorquina’ d'Antoni M. Alcover" Randa 46 5 104 Google Scholar

Perea, M. Pilar. "El perfet simple: extensió i üs al començament del segle xxi". Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes II. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007. 279-296. Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes II 279 296 Google Scholar

Pérez Saldanya, Manuel. "Gramaticalització i reanàlisi: el cas del perfet perifràstic català". Actes del X Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes 3. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996. 71-107. Actes del X Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes 3 71 107 Google Scholar

Picallo, Carme. Opaque domains. Nova York: The City University of New York, 1985. [Tesi de doctorat] Opaque domains Google Scholar

Ruaix, Josep. Català complet 2. Morfologia i sintaxi. Moià: autoedició, 1998. Català complet 2. Morfologia i sintaxi Google Scholar

Saragossà, Abelard. Gramàtica valenciana raonada i popular. Els fonaments, València: Tabarca, 2a ed., 2005. Gramàtica valenciana raonada i popular. Els fonaments Google Scholar

Sentí, Andreu. "La perífrasi deure + inf en el català preliterari. Genèsi i evolució d'una perífrasi romànica en el seu context lingüístic". Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes I. Ed. Imma Creus et al. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Monsterrat, 2010. 107-124. Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes I 107 124 Google Scholar

Warner, Anthony R. English auxiliaries. Structure and history. Cambridge: Cambridge UP, 1993. English auxiliaries. Structure and history Google Scholar

Wheeler, Max W. "Changing inflection: verbs in North west Catalan". Hispanic linguistic studies in honour of F. W. Hodcroft. Ed. D. Mackenzie i I. Michael. Llangrannog: Dolphin, 1993. 171-206. [Traducció catalana dins: Wheeler, Max W. Morfologia i fonologia catalana i romànica. Estudis diacrònics. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007] Hispanic linguistic studies in honour of F. W. Hodcroft 171 206 Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

Cubells, Olga

Rull, Xavier