Catalan Review

DEFENDING THE LANGUAGE OF THE PEASANTS IN FIFTEENTH-CENTURY VALENCIA: JAUME GASSULL’S LA BRAMA DELS LLAURADORS

Catalan Review (2020), 34, (1), 81–98.

Abstract

This study describes the linguistic and political significance of Jaume Gassull’s poem La brama dels llauradors written between 1475 and 1490 and published in Valencia in 1561. I argue that the defense of the language of the Valencian peasants in this poem is important for three reasons: first, it opposes the trend of linguistic prescriptivism of the Catalan language that had started in the second half of the fifteenth century after the Cancelleria reial in Barcelona had lost its linguistic authority. La brama opposes a linguistic prescriptivism carried out by authors such as Bernat Fenollar (1438-1516) that was based on a particular interpretation of the system of government known as pactisme. This interpretation undervalued the linguistic, social, and political role of the peasants, artisans, and artists. Second, La brama questions the description of the peasants carried out by Francesc Eiximenis (ca. 1327-ca. 1409) and demonstrates that by defending their own language the peasants could redefine the concept of pactisme so that every member of society could be represented. Finally, the defense of the language of the peasants underscored the historical continuity of the Catalan language, which had fallen into question at the time that the poem was published.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

WORKS CITED

Amorós Negre, Carla. Norma y estandarización. Luso-española de Ediciones, 2008. Google Scholar

Badia i Margarit, Antoni M., ed. Les regles de esquivar vocables i “la qüestió de la llengua.” Institut d’Estudis Catalans, Biblioteca Filològica 38, 1999. Google Scholar

Baydal Sala, Vicent. Els orígens de la revolta de la unió al Regne de València, 1330-1348. Universitat de València, 2013. Google Scholar

Bisson, Thomas N. The Medieval Crown of Aragon: A Short History. Oxford UP, 1986. Google Scholar

Colon, Germà. La llengua catalana en els seus textos. Curial. Biblioteca de Cultura Catalana 39, 1978. Google Scholar

Colon, Germà. “Revisió crítica de les Regles.” Les Regles d’Esquivar Vocables a revisió, edited by Germà Colon and Antoni Ferrando. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011, pp. 15-130. Google Scholar

Coromines, Joan. Lleures i converses d’un filòleg. Club Editor, 1971. Google Scholar

Eiximenis, Francesc. Lo crestià (selecció) (1379-1392), edited by Albert Hauf. Les millors obres de la literatura catalana 98. Edicions 62, 1983. Google Scholar

Eiximenis, Francesc. Regiment de la cosa pública (1383), edited by Daniel de Molins de Rei. Barcino, 1927. Google Scholar

Escartí, Vicent Josep. “Encara sobre València i Ausiàs March al segle XVI.” Ausiàs March i el món cultural del segle XV, edited by Rafael Alemany Ferrer. Symposia Philologica 1. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 1999, pp. 173-197. Google Scholar

Ferrando Francés, Antoni. Consciència idiomàtica i nacional dels valencians. Universitat de València / Institut de Ciències de l’Educació / Institut de Filologia Valenciana, 1980. Google Scholar

Ferrando Francés, Antoni. Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX. Institució Alfons el Magnànim, 1983. Google Scholar

Ferrando Francés, Antoni. “Llengua i literatura.” Història del País Valencià. De les Germanies a la Nova Planta, Vol. 2, edited by Ernest Belenguer. Edicions 62, 1988, pp. 379-424. Google Scholar

Ferrando Francés, Antoni. “Les Regles: autoria, gènesi, criteris, context.” Les Regles d’Esquivar Vocables a Revisió, edited by Germà Colon and Antoni Ferrando Francés. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011, pp. 131-298. Google Scholar

Ferrando Francés, Antoni. Fabra, Moll i Sanchis Guarner. La construcció d’una llengua moderna de cultura des de la diversitat. Universitat de València, Biblioteca lingüística catalana 35, 2018. Google Scholar

Furió, Antoni. Història del País Valencià. 2nd ed., Tres i Quatre, 2015. Google Scholar

Fuster, Joan. Nosaltres el valencians. Edicions 62, 1962. Google Scholar

Gassull, Jaume. “La brama dels llauradors de l’Horta de València, contra lo venerable mossèn Bernat Fenollar, prevere, ordenada per lo magnífic mossèn Jaume Gassull, cavaller.” Poesia eròtica i burlesca dels segles XV i XVI, edited by Vicent Pitarch and Lluís Gimeno, Eliseu Climent, ca. 1475-1490, 1982, pp. 95-112. Google Scholar

Irvine, Judith T., and Susan Gal. “Language Ideology and Linguistic Differentiation.” Regimes of Language: Ideologies, Polities, and Identities, edited by Paul V. Kroskrity. School of American Research Press, 2000, pp. 35-83. Google Scholar

Joseph, John E. Language and Politics. Edinburgh UP, 2006. Google Scholar

Lledó-Guillem, Vicente. Literatura o imperio: la construcción de las lenguas castellana y catalana en la España renacentista. Estudios Lingüísticos 9. Juan de la Cuesta, 2008. Google Scholar

Lledó-Guillem, Vicente. The Making of Catalan Linguistic Identity in Medieval and Early Modern Times. Palgrave Macmillan, 2018. Google Scholar

Lloret, Albert. “Forging Renaissance Authorship: Petrarch and Ausiàs March.” Self-fashioning and Assumptions of Identity in Medieval and Early Modern Iberia, edited by Laura Delbrugge. Brill, 2015, pp. 253-276. Google Scholar

Nadal, Josep Maria, and Modest Prats. Història de la llengua catalana. Vol. 1. Dels orígens al segle XV. Edicions 62, 1982. Google Scholar

Nadal, Josep Maria, and Modest Prats. Història de la llengua catalana. Vol. 2. El segle XV. Edicions 62, 1996. Google Scholar

Peset Reig, Mariano. “Furs de Valencia: su sentido y vigencia.” En torno al 750 aniversario: antecedents y consecuencias de la conquista de Valencia. Vol. 1. Monografies del Consell Valencià de Cultura, 1989, pp. 361-378. Google Scholar

Rojinsky, David. Companion to Empire. A Genealogy of the Written Word in Spain and New Spain, c. 550-1550. Rodopi, 2010. Google Scholar

Silleras-Fernández, Núria. Chariots of Ladies. Francesc Eiximenis and the Court Culture of Medieval and Early Modern Iberia. Cornell UP, 2015. Google Scholar

Sobrequés i Callicó, Jaume. Estudis d’història de Catalunya. Edat mitjana· Edat moderna. El pactisme. Vol. 1. Base, 2008. Google Scholar

Soldevila, Ferran, ed. Les quatre grans cròniques IV. Crònica de Pere III el Cerimoniós, by Peter III the Ceremonious. Revisió filològica de Jordi Bruguera, revisió històrica de M. Teresa Ferrer i Mallol, Institut d’Estudis Catalans, 2014. Google Scholar

Warren, Michelle R. “Post-philology.” Postcolonial Moves: Medieval Through Modern, edited by Patricia Clare Ingham and Michelle R. Warren. Palgrave Macmillan, 2003, pp. 19-45. Google Scholar

Warren, Michelle R. “Relating Philology, Practicing Humanism.” Introduction, Publications of the Modern Language Association of America (PMLA), vol. 125, no. 2, 2010, pp. 283-288. Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

LLEDÓ-GUILLEM, VICENTE