Bulletin of Hispanic Studies

Peripheral Visions, Global Positions: Remapping Galician Culture

Bulletin of Hispanic Studies (2009), 86, (2), 213–230.

Abstract

This essay synthesizes some of the most dramatic changes taking place in the Galician cultural landscape and argues for a shift towards a postnational and interdisciplinary cultural studies approach based on a 'deterritorialization of the Galician cultural map', where the hitherto privileged institutional channels of cultural identity – language, literature, territory – are set alongside new cultural formulations whose provenance and import are not only Galician but global. Examining literary, cultural, musical and visual works emanating from Galicians around the world and from citizens of the world based in Galicia, the essay proposes an interpretation of Galician cultural production in which the peripheral is reimagined as central and the Galician as incontrovertibly global.

Este artigo sintetiza algúns dos cambios máis dramáticos que se están a producir no panorama cultural galego e apunta a necesidade de mudar cara un enfoque postcolonial e interdisciplinar dentro do marco dos estudos culturais galegos. Dito marco estaría baseado no que o autor denomina unha 'deterritorialización do mapa cultural galego', onde as, polo de agora, privilexiadas canles institucionais da indentidade cultural – lingua, literatura, territorio – existen xunto con novas fórmulas, cuxa orixe e relevancia non son só galegas, senón tamén globais. Examinando os traballos literarios, culturais, musicais e visuais producidos tanto por galegas e galegos espallados polo mundo, como por artistas extranxeiros asentados en Galicia, Colmeiro propón unha interpretación da promoción cultural galega na que o periférico é reimaxinado como central e o galego como indiscutiblemente global.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Aaron, Jane and Chris Williams, 2005. Postcolonial Wales (Cardiff: University of Wales Press). Postcolonial Wales Google Scholar

Alalá, 2007. Capítulo 35. Televisión de Galicia, January 16. Online. http://www.crtvg.es/TVGacarta/index.asp Google Scholar

Axeitos, X. L., 2006. 'A Real Academia Galega no discurso construtivo do Rexurdimento', Grial, 171: 16–25. A Real Academia Galega no discurso construtivo do Rexurdimento Grial 171 16 25 Google Scholar

Baamonde, Antón, 2008. 'Voto emigrante', El País, Galicia edn, 19 February. Online. http://www. elpais.com/articulo/Galicia/Voto/emigrante/elpepiautgal/20080219elpgal_10/Tes Google Scholar

Beiras, Xosé Luis, 1973. O atraso económico de Galicia (Vigo: Galaxia). O atraso económico de Galicia Google Scholar

Bermúdez, Silvia, 2002. 'La Habana para un exiliado gallego: Manuel Curros Enríquez, La Terra Gallega y la modernidad nacional transatlántica', Modern Language Notes, 117.2: 331–42. La Habana para un exiliado gallego: Manuel Curros Enríquez, La Terra Gallega y la modernidad nacional transatlántica Modern Language Notes 117 331 42 Google Scholar

Bermúdez, Silvia et al., 2001. From Stateless Nations to Postnational Spain/De naciones sin fronteras a la España postnacional (Boulder: Society of Spanish and Spanish-American Studies, University of Colorado, Boulder). From Stateless Nations to Postnational Spain/De naciones sin fronteras a la España postnacional Google Scholar

Bhabha, Homi, 2006. The Location of Culture (London: Routledge). The Location of Culture Google Scholar

Blanco, Uxía, 2008. 'Galicia es el centro del mundo', El País, Galicia edn, 13 June. Online. http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Galicia/centro/mundo/elpepiautgal/20080613elpgal_24/Tes/ Google Scholar

Bolaños, Alejandro, 2008. 'Se buscan directivos listos para coger el avión', El País, 3 December. Online. http://www.elpais.com/articulo/sociedad/buscan/directivos/listos/coger/avion/elpepusoc/20080312elpepisoc_1/Tes Google Scholar

Bouzada Fernández, Xan Manuel and Xesús Adolfo Lage Picos, 2004. 'O retorno como culminación do ciclo da emigración galega', Grial, 162: 26–35. O retorno como culminación do ciclo da emigración galega Grial 162 26 35 Google Scholar

Campos, Debora, 2005. 'La memoria que llegó en barco', Planeta Gallego, 4 July. Online. http://www.degalicia.org/planeta-galego/index.php?name=News&file=article&sid=192 Google Scholar

Castelao, Alfonso R., 1996. Sempre en Galiza (Vigo: Galaxia). Sempre en Galiza Google Scholar

Castro, Rosalía de, 1978 [1880]. Follas novas (Vigo: Edicions Castrelos). Google Scholar

Colmeiro, José, 2001. 'The Spanish Detective as Cultural Other', in The Post Colonial Detective, ed. Edward Christian (London: Palgrave-St. Martin's Press), pp. 176–92. The Spanish Detective as Cultural Other The Post Colonial Detective 176 92 Google Scholar

Colmeiro, José, forthcoming (2009). 'Smells Like Wild Spirit: Galician Rock Bravú, Between the Rurban and the Glocal', Journal of Spanish Cultural Studies. Google Scholar

Colmeiro, José, forthcoming. 'Galician Contemporary Cinema: Utopian Visions?', in Contemporary Galician Studies: Between the Local and the Global, ed. Kirsty Hooper and Manuel Puga (New York: Modern Languages Association). Google Scholar

Friedman, Thomas L., 2007. The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century (New York: Picador). The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century Google Scholar

Gemie, Sharif, 2006. A Concise History of Galicia (Cardiff: University of Wales Press). A Concise History of Galicia Google Scholar

Gabilondo, Joseba, 2001. 'The Hispanic Atlantic', Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, 5: 91–113. The Hispanic Atlantic Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies 5 91 113 Google Scholar

Gabilondo, Joseba, 2002. 'Postnationalism, Fundamentalism and the Global Real: Historicizing Terror/ism and the New North American/Global Ideology', Journal of Spanish Cultural Studies, 3.1: 57–86. Postnationalism, Fundamentalism and the Global Real: Historicizing Terror/ism and the New North American/Global Ideology Journal of Spanish Cultural Studies 3 57 86 Google Scholar

García Canclini, Néstor, 1995. Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity (Minneapolis: University of Minnesota Press). Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity Google Scholar

García Canclini, Néstor, 2005. La globalización imaginada (Buenos Aires: Paidós). La globalización imaginada Google Scholar

Gilroy, Paul, 1993. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness (Cambridge: Harvard University Press). The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness Google Scholar

Gómez-Montero, Javier, 2001. 'Santiago de Compostela and the Obsession with Identity', in Iberian Cities, ed. Joan Ramon Resina (New York: Routledge), pp. 18–32. Santiago de Compostela and the Obsession with Identity Iberian Cities 18 32 Google Scholar

González-Millán, Xoán, 1998. 'O criterio filolóxico e a configuración dunha literatura nacional: achegas a un novo marco de reflexión', Cadernos da Lingua, 17: 5–24. O criterio filolóxico e a configuración dunha literatura nacional: achegas a un novo marco de reflexión Cadernos da Lingua 17 5 24 Google Scholar

Guasch, Anna Maria and Joseba Zulaika, 2005. Learning from the Bilbao Guggenheim (Reno: Center for Basque Studies, University of Nevada). Learning from the Bilbao Guggenheim Google Scholar

Hooper, Kirsty, 2005. 'Novas cartografías nos estudos galegos: nacionalismo literario, literatura nacional, lecturas posnacionais', Anuario de Estudos Literarios Galegos 2005: 64–73. Google Scholar

Hooper, Kirsty, 2006. 'Galicia desde Londres desde Galicia: New Voices in the 21st-century Diaspora', Journal of Spanish Cultural Studies, 7.2: 171–88. Galicia desde Londres desde Galicia: New Voices in the 21st-century Diaspora Journal of Spanish Cultural Studies 7 171 88 Google Scholar

Izquierdo Escribano, Antonio and Montserrat Golías Pérez, 2004. 'A poboación extranxeira en Galicia. Do dominio portugués á latinoamericanización', Grial, 162: 44–53. A poboación extranxeira en Galicia. Do dominio portugués á latinoamericanización Grial 162 44 53 Google Scholar

'Los emigrantes tienen más peso en el censo que los votantes de Lugo y Ourense', 2008, Galegos Polo Mundo, 30 January. Online. http://www.mistertrufa.net/galegos/?p=77 Google Scholar

MacKenzie, John M, 1995. Orientalism: History, Theory and the Arts (Manchester: Manchester University Press). Orientalism: History, Theory and the Arts Google Scholar

Ortega y Gasset, José, 1922. España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos históricos (Madrid: Calpe). España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos históricos Google Scholar

Pato, Alfonso, 2006. 'A muiñeira faise mestiza', El País, Galicia edn, 3 March. Online. http://www.elpais.com/articulo/Galicia/muineira/faise/mestiza/elpepiautgal/20061201elpgal_22/Tes/ Google Scholar

Reizbaum, Marilyn, 1992. 'Canonical Double Cross: Scottish and Irish Women's Writing', in Decolonizing Tradition. New Views of Twentieth Century 'British' Literary Canons, ed. Karen R. Lawrence (Urbana: University of Illinois Press), pp. 165–90. Canonical Double Cross: Scottish and Irish Women's Writing Decolonizing Tradition. New Views of Twentieth Century 'British' Literary Canons 165 90 Google Scholar

Romero, Eugenia, 2006. 'Amusement Parks, Bagpipes and Cemeteries: Fantastic Spaces of Galician Identity through Migration', Journal of Spanish Cultural Studies, 7.2: 155–69. Amusement Parks, Bagpipes and Cemeteries: Fantastic Spaces of Galician Identity through Migration Journal of Spanish Cultural Studies 7 155 69 Google Scholar

Roseman, Sharon R., 2004. 'Santiago de Compostela in the Year 2000: From Religious Center to European City of Culture', in Intersecting Journeys: The Anthropology of Tourism and Pilgrimage, ed. Ellen Badone and Sharon R. Roseman (Urbana and Chicago: University of Illinois Press), pp. 68–88. Santiago de Compostela in the Year 2000: From Religious Center to European City of Culture Intersecting Journeys: The Anthropology of Tourism and Pilgrimage 68 88 Google Scholar

Salgado, Daniel, 2008. 'La cultura cierra filas con la Xunta', El País, Galicia edn, 28 February. Online. http://www.elpais.com/articulo/Galicia/cultura/cierra/filas/Xunta/elpepiautgal/20080228elpgal_10/Tes Google Scholar

Sampedro, Domingos, 2007. 'El censo del voto emigrante aumenta cuatro veces más que el de Galicia', La Voz de Galicia, 21 March. Online. http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2007/03/21/5651644.shtml Google Scholar

Souto, Xurxo, 1998. 'Galicia-Capetón', Revista Bravú, 4: 73. Galicia-Capetón Revista Bravú 4 73 Google Scholar

Spivak, Gayatri Chakravorty, 1990. The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, ed. Sarah Harasym (London: Routledge). Google Scholar

Toro, Xelís de, 2002. 'Bagpipes and Digital Music: The Remixing of Galician Identity', in Constructing Identity in Contemporary Spain: Theoretical Debates and Cultural Practice, ed. Jo Labanyi (Oxford: Oxford University Press), pp. 237–54. Bagpipes and Digital Music: The Remixing of Galician Identity Constructing Identity in Contemporary Spain: Theoretical Debates and Cultural Practice 237 54 Google Scholar

'Un total de 324.388 emigrantes gallegos tienen derecho a voto en las generales, un 5,57 % más que en 2004', 2008, in La opinión A Coruña, 23 February. Online. http://www.laopinioncoruna. es/secciones/noticia.jsp?pRef=2677_4_168718__Galicia-total-324388-emigrantesgallegos-tienen-derecho-voto-generales-2004 Google Scholar

Aaron, Jane and Chris Williams, 2005. Postcolonial Wales (Cardiff: University of Wales Press). Postcolonial Wales Google Scholar

Alalá, 2007. Capítulo 35. Televisión de Galicia, January 16. Online. http://www.crtvg.es/TVGacarta/index.asp Google Scholar

Axeitos, X. L., 2006. 'A Real Academia Galega no discurso construtivo do Rexurdimento', Grial, 171: 16–25. A Real Academia Galega no discurso construtivo do Rexurdimento Grial 171 16 25 Google Scholar

Baamonde, Antón, 2008. 'Voto emigrante', El País, Galicia edn, 19 February. Online. http://www. elpais.com/articulo/Galicia/Voto/emigrante/elpepiautgal/20080219elpgal_10/Tes Google Scholar

Beiras, Xosé Luis, 1973. O atraso económico de Galicia (Vigo: Galaxia). O atraso económico de Galicia Google Scholar

Bermúdez, Silvia, 2002. 'La Habana para un exiliado gallego: Manuel Curros Enríquez, La Terra Gallega y la modernidad nacional transatlántica', Modern Language Notes, 117.2: 331–42. La Habana para un exiliado gallego: Manuel Curros Enríquez, La Terra Gallega y la modernidad nacional transatlántica Modern Language Notes 117 331 42 Google Scholar

Bermúdez, Silvia et al., 2001. From Stateless Nations to Postnational Spain/De naciones sin fronteras a la España postnacional (Boulder: Society of Spanish and Spanish-American Studies, University of Colorado, Boulder). From Stateless Nations to Postnational Spain/De naciones sin fronteras a la España postnacional Google Scholar

Bhabha, Homi, 2006. The Location of Culture (London: Routledge). The Location of Culture Google Scholar

Blanco, Uxía, 2008. 'Galicia es el centro del mundo', El País, Galicia edn, 13 June. Online. http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Galicia/centro/mundo/elpepiautgal/20080613elpgal_24/Tes/ Google Scholar

Bolaños, Alejandro, 2008. 'Se buscan directivos listos para coger el avión', El País, 3 December. Online. http://www.elpais.com/articulo/sociedad/buscan/directivos/listos/coger/avion/elpepusoc/20080312elpepisoc_1/Tes Google Scholar

Bouzada Fernández, Xan Manuel and Xesús Adolfo Lage Picos, 2004. 'O retorno como culminación do ciclo da emigración galega', Grial, 162: 26–35. O retorno como culminación do ciclo da emigración galega Grial 162 26 35 Google Scholar

Campos, Debora, 2005. 'La memoria que llegó en barco', Planeta Gallego, 4 July. Online. http://www.degalicia.org/planeta-galego/index.php?name=News&file=article&sid=192 Google Scholar

Castelao, Alfonso R., 1996. Sempre en Galiza (Vigo: Galaxia). Sempre en Galiza Google Scholar

Castro, Rosalía de, 1978 [1880]. Follas novas (Vigo: Edicions Castrelos). Google Scholar

Colmeiro, José, 2001. 'The Spanish Detective as Cultural Other', in The Post Colonial Detective, ed. Edward Christian (London: Palgrave-St. Martin's Press), pp. 176–92. The Spanish Detective as Cultural Other The Post Colonial Detective 176 92 Google Scholar

Colmeiro, José, forthcoming (2009). 'Smells Like Wild Spirit: Galician Rock Bravú, Between the Rurban and the Glocal', Journal of Spanish Cultural Studies. Google Scholar

Colmeiro, José, forthcoming. 'Galician Contemporary Cinema: Utopian Visions?', in Contemporary Galician Studies: Between the Local and the Global, ed. Kirsty Hooper and Manuel Puga (New York: Modern Languages Association). Google Scholar

Friedman, Thomas L., 2007. The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century (New York: Picador). The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century Google Scholar

Gemie, Sharif, 2006. A Concise History of Galicia (Cardiff: University of Wales Press). A Concise History of Galicia Google Scholar

Gabilondo, Joseba, 2001. 'The Hispanic Atlantic', Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, 5: 91–113. The Hispanic Atlantic Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies 5 91 113 Google Scholar

Gabilondo, Joseba, 2002. 'Postnationalism, Fundamentalism and the Global Real: Historicizing Terror/ism and the New North American/Global Ideology', Journal of Spanish Cultural Studies, 3.1: 57–86. Postnationalism, Fundamentalism and the Global Real: Historicizing Terror/ism and the New North American/Global Ideology Journal of Spanish Cultural Studies 3 57 86 Google Scholar

García Canclini, Néstor, 1995. Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity (Minneapolis: University of Minnesota Press). Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity Google Scholar

García Canclini, Néstor, 2005. La globalización imaginada (Buenos Aires: Paidós). La globalización imaginada Google Scholar

Gilroy, Paul, 1993. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness (Cambridge: Harvard University Press). The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness Google Scholar

Gómez-Montero, Javier, 2001. 'Santiago de Compostela and the Obsession with Identity', in Iberian Cities, ed. Joan Ramon Resina (New York: Routledge), pp. 18–32. Santiago de Compostela and the Obsession with Identity Iberian Cities 18 32 Google Scholar

González-Millán, Xoán, 1998. 'O criterio filolóxico e a configuración dunha literatura nacional: achegas a un novo marco de reflexión', Cadernos da Lingua, 17: 5–24. O criterio filolóxico e a configuración dunha literatura nacional: achegas a un novo marco de reflexión Cadernos da Lingua 17 5 24 Google Scholar

Guasch, Anna Maria and Joseba Zulaika, 2005. Learning from the Bilbao Guggenheim (Reno: Center for Basque Studies, University of Nevada). Learning from the Bilbao Guggenheim Google Scholar

Hooper, Kirsty, 2005. 'Novas cartografías nos estudos galegos: nacionalismo literario, literatura nacional, lecturas posnacionais', Anuario de Estudos Literarios Galegos 2005: 64–73. Google Scholar

Hooper, Kirsty, 2006. 'Galicia desde Londres desde Galicia: New Voices in the 21st-century Diaspora', Journal of Spanish Cultural Studies, 7.2: 171–88. Galicia desde Londres desde Galicia: New Voices in the 21st-century Diaspora Journal of Spanish Cultural Studies 7 171 88 Google Scholar

Izquierdo Escribano, Antonio and Montserrat Golías Pérez, 2004. 'A poboación extranxeira en Galicia. Do dominio portugués á latinoamericanización', Grial, 162: 44–53. A poboación extranxeira en Galicia. Do dominio portugués á latinoamericanización Grial 162 44 53 Google Scholar

'Los emigrantes tienen más peso en el censo que los votantes de Lugo y Ourense', 2008, Galegos Polo Mundo, 30 January. Online. http://www.mistertrufa.net/galegos/?p=77 Google Scholar

MacKenzie, John M, 1995. Orientalism: History, Theory and the Arts (Manchester: Manchester University Press). Orientalism: History, Theory and the Arts Google Scholar

Ortega y Gasset, José, 1922. España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos históricos (Madrid: Calpe). España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos históricos Google Scholar

Pato, Alfonso, 2006. 'A muiñeira faise mestiza', El País, Galicia edn, 3 March. Online. http://www.elpais.com/articulo/Galicia/muineira/faise/mestiza/elpepiautgal/20061201elpgal_22/Tes/ Google Scholar

Reizbaum, Marilyn, 1992. 'Canonical Double Cross: Scottish and Irish Women's Writing', in Decolonizing Tradition. New Views of Twentieth Century 'British' Literary Canons, ed. Karen R. Lawrence (Urbana: University of Illinois Press), pp. 165–90. Canonical Double Cross: Scottish and Irish Women's Writing Decolonizing Tradition. New Views of Twentieth Century 'British' Literary Canons 165 90 Google Scholar

Romero, Eugenia, 2006. 'Amusement Parks, Bagpipes and Cemeteries: Fantastic Spaces of Galician Identity through Migration', Journal of Spanish Cultural Studies, 7.2: 155–69. Amusement Parks, Bagpipes and Cemeteries: Fantastic Spaces of Galician Identity through Migration Journal of Spanish Cultural Studies 7 155 69 Google Scholar

Roseman, Sharon R., 2004. 'Santiago de Compostela in the Year 2000: From Religious Center to European City of Culture', in Intersecting Journeys: The Anthropology of Tourism and Pilgrimage, ed. Ellen Badone and Sharon R. Roseman (Urbana and Chicago: University of Illinois Press), pp. 68–88. Santiago de Compostela in the Year 2000: From Religious Center to European City of Culture Intersecting Journeys: The Anthropology of Tourism and Pilgrimage 68 88 Google Scholar

Salgado, Daniel, 2008. 'La cultura cierra filas con la Xunta', El País, Galicia edn, 28 February. Online. http://www.elpais.com/articulo/Galicia/cultura/cierra/filas/Xunta/elpepiautgal/20080228elpgal_10/Tes Google Scholar

Sampedro, Domingos, 2007. 'El censo del voto emigrante aumenta cuatro veces más que el de Galicia', La Voz de Galicia, 21 March. Online. http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2007/03/21/5651644.shtml Google Scholar

Souto, Xurxo, 1998. 'Galicia-Capetón', Revista Bravú, 4: 73. Galicia-Capetón Revista Bravú 4 73 Google Scholar

Spivak, Gayatri Chakravorty, 1990. The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, ed. Sarah Harasym (London: Routledge). Google Scholar

Toro, Xelís de, 2002. 'Bagpipes and Digital Music: The Remixing of Galician Identity', in Constructing Identity in Contemporary Spain: Theoretical Debates and Cultural Practice, ed. Jo Labanyi (Oxford: Oxford University Press), pp. 237–54. Bagpipes and Digital Music: The Remixing of Galician Identity Constructing Identity in Contemporary Spain: Theoretical Debates and Cultural Practice 237 54 Google Scholar

'Un total de 324.388 emigrantes gallegos tienen derecho a voto en las generales, un 5,57 % más que en 2004', 2008, in La opinión A Coruña, 23 February. Online. http://www.laopinioncoruna. es/secciones/noticia.jsp?pRef=2677_4_168718__Galicia-total-324388-emigrantesgallegos-tienen-derecho-voto-generales-2004 Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

Colmeiro, José

Colmeiro, José