Bulletin of Hispanic Studies

La filologia catalana al Rosselló en el primer terç del segle XX: la tasca de Carles Grandó

Bulletin of Hispanic Studies (2012), 89, (2), 177–191.

Abstract

En aquest treball es fa una anàlisi de l'obra gramatical i lingüística del filòleg rossellonès Carles Grandó, especialment de la seva monografia El sota-dialecte català de Perpinyà i de la Plana del Rosselló (1917), estudi de caràcter històric i dialectal premiat per l'Institut d'Estudis Catalans que conté informació molt valuosa per a gramàtics, dialectòlegs i historiadors de la llengua catalana.

This article focuses on the analysis of the grammatical and linguistic works by Carles Grandó, a Roussillionnais grammatician, author of the monograph El sotadialecte català de Perpinyà i de la Plana del Rosselló (1917). This work contains information of value to grammaticians, dialectologists and historians of the Catalan language.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Alcover, Antoni Maria i Francesc de Borja Moll, 1929–32. 'La flexió verbal en els dialectes catalans', in Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura, volums II–V. Google Scholar

Alegre, Montserrat, 1991. Dialectologia catalana (Barcelona: Teide). Dialectologia catalana Google Scholar

Badia i Margarit, Antoni M., 1984. Gramàtica històrica catalana (València: Tres i Quatre). Gramàtica històrica catalana Google Scholar

Batlle, Mar, 2000. 'Pompeu Fabra i la denominació dels temps compostos en català', in La lingüística de Pompeu Fabra, volum II (Alacant: Institut Universitari de Filologia Valenciana i Universitat Rovira i Virgili), pp. 33–47. Pompeu Fabra i la denominació dels temps compostos en català in La lingüística de Pompeu Fabra II 33 47 Google Scholar

Castellanos, Carles, 2000. Llengua, dialectes i estandardització (Barcelona: Octaedro). Llengua, dialectes i estandardització Google Scholar

Colón, Germà, 1993. El lèxic català dins la Romània (València: Universitat de València). El lèxic català dins la Romània Google Scholar

Feliu, Francesc, 1997. 'Sentit i context de la primera Història del català', in Antoni de Bastero, Història de la llengua catalana (Vic i Girona: Eumo Editorial). Sentit i context de la primera Història del català in Antoni de Bastero, Història de la llengua catalana Google Scholar

Institut d'Estudis Catalans, 1998 [1943]. Miscel·lània Fabra. Recull de treballs de lingüística catalana i romànica dedicats a Pompeu Fabra. Facsímil de l'edició original publicada a Buenos Aires, Impremta i casa editora Coni (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans). Google Scholar

Institut d'Estudis Catalans, 2003. Documents de la Secció Filològica (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans). Google Scholar

Julià i Muné, Joan, 2000. Pere Barnils: l'home, el lingüista i el mestre (Barcelona: PAM). Pere Barnils: l'home, el lingüista i el mestre Google Scholar

Julià i Muné, Joan, 2003. El desenvolupament de les ciències fonètiques als Països Catalans durant el segle XX (Lleida: Universitat de Lleida, Laboratori de Fonètica Experimental 'Pere Barnils', Departament de Filologia Catalana). El desenvolupament de les ciències fonètiques als Països Catalans durant el segle XX Google Scholar

Moll, Francesc de B., 1975. Els altres quaranta anys (Palma: Moll). Els altres quaranta anys Google Scholar

Moll, Francesc de B., 1983. Aspectes marginals d'un home de combat (Mossèn Antoni M. Alcover) (Barcelona: Curial i PAM). Aspectes marginals d'un home de combat (Mossèn Antoni M. Alcover) Google Scholar

Moll, Francesc de B., 1991. Gramàtica històrica catalana (València: Universitat de València). Nicolàs i Amorós, Miquel, 1998. La història de la llengua catalana: la construcció d'un discurs (València i Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i PAM). Gramàtica històrica catalana Google Scholar

Nicolàs i Amorós, Miquel, 1998. La història de la llengua catalana: la construcció d'un discurs (València i Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i PAM). La història de la llengua catalana: la construcció d'un discurs Google Scholar

Recasens, Daniel, 1991. Fonètica descriptiva del català (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans). Fonètica descriptiva del català Google Scholar

Rigau, Gemma, 1998. 'La variació sintàctica: uniformitat en la diversitat', Caplletra, 25: 63–82. La variació sintàctica: uniformitat en la diversitat Caplletra 25 63 82 Google Scholar

Sanchis Guarner, Manuel, 1992. (2a edició). Aproximació a la història de la llengua catalana (Barcelona: Salvat). Google Scholar

Vàrvaro, Alberto, 1988. Historia, problemas y métodos de la lingüística románica (Barcelona: Sirmio). Historia, problemas y métodos de la lingüística románica Google Scholar

Veny, Joan, 1986. Introducció a la dialectologia catalana (Barcelona: Enciclopèdia Catalana). Introducció a la dialectologia catalana Google Scholar

Veny, Joan, 1993. Els parlars catalans (10a edició) (Palma: Moll). Els parlars catalans Google Scholar

Verdaguer, Pere, 1989. 'Història de la llengua catalana a la Catalunya del Nord al segle XX', in Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, VIII. Àrea 7. Història de la llengua (València: Institut de Filologia Valenciana), pp. 181–93. Google Scholar

Verdaguer, Pere, 2002. Diccionari del rossellonès (Barcelona: Edicions 62). Diccionari del rossellonès Google Scholar

Alcover, Antoni Maria i Francesc de Borja Moll, 1929–32. 'La flexió verbal en els dialectes catalans', in Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura, volums II–V. Google Scholar

Alegre, Montserrat, 1991. Dialectologia catalana (Barcelona: Teide). Dialectologia catalana Google Scholar

Badia i Margarit, Antoni M., 1984. Gramàtica històrica catalana (València: Tres i Quatre). Gramàtica històrica catalana Google Scholar

Batlle, Mar, 2000. 'Pompeu Fabra i la denominació dels temps compostos en català', in La lingüística de Pompeu Fabra, volum II (Alacant: Institut Universitari de Filologia Valenciana i Universitat Rovira i Virgili), pp. 33–47. Pompeu Fabra i la denominació dels temps compostos en català in La lingüística de Pompeu Fabra II 33 47 Google Scholar

Castellanos, Carles, 2000. Llengua, dialectes i estandardització (Barcelona: Octaedro). Llengua, dialectes i estandardització Google Scholar

Colón, Germà, 1993. El lèxic català dins la Romània (València: Universitat de València). El lèxic català dins la Romània Google Scholar

Feliu, Francesc, 1997. 'Sentit i context de la primera Història del català', in Antoni de Bastero, Història de la llengua catalana (Vic i Girona: Eumo Editorial). Sentit i context de la primera Història del català in Antoni de Bastero, Història de la llengua catalana Google Scholar

Institut d'Estudis Catalans, 1998 [1943]. Miscel·lània Fabra. Recull de treballs de lingüística catalana i romànica dedicats a Pompeu Fabra. Facsímil de l'edició original publicada a Buenos Aires, Impremta i casa editora Coni (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans). Google Scholar

Institut d'Estudis Catalans, 2003. Documents de la Secció Filològica (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans). Google Scholar

Julià i Muné, Joan, 2000. Pere Barnils: l'home, el lingüista i el mestre (Barcelona: PAM). Pere Barnils: l'home, el lingüista i el mestre Google Scholar

Julià i Muné, Joan, 2003. El desenvolupament de les ciències fonètiques als Països Catalans durant el segle XX (Lleida: Universitat de Lleida, Laboratori de Fonètica Experimental 'Pere Barnils', Departament de Filologia Catalana). El desenvolupament de les ciències fonètiques als Països Catalans durant el segle XX Google Scholar

Moll, Francesc de B., 1975. Els altres quaranta anys (Palma: Moll). Els altres quaranta anys Google Scholar

Moll, Francesc de B., 1983. Aspectes marginals d'un home de combat (Mossèn Antoni M. Alcover) (Barcelona: Curial i PAM). Aspectes marginals d'un home de combat (Mossèn Antoni M. Alcover) Google Scholar

Moll, Francesc de B., 1991. Gramàtica històrica catalana (València: Universitat de València). Nicolàs i Amorós, Miquel, 1998. La història de la llengua catalana: la construcció d'un discurs (València i Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i PAM). Gramàtica històrica catalana Google Scholar

Nicolàs i Amorós, Miquel, 1998. La història de la llengua catalana: la construcció d'un discurs (València i Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i PAM). La història de la llengua catalana: la construcció d'un discurs Google Scholar

Recasens, Daniel, 1991. Fonètica descriptiva del català (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans). Fonètica descriptiva del català Google Scholar

Rigau, Gemma, 1998. 'La variació sintàctica: uniformitat en la diversitat', Caplletra, 25: 63–82. La variació sintàctica: uniformitat en la diversitat Caplletra 25 63 82 Google Scholar

Sanchis Guarner, Manuel, 1992. (2a edició). Aproximació a la història de la llengua catalana (Barcelona: Salvat). Google Scholar

Vàrvaro, Alberto, 1988. Historia, problemas y métodos de la lingüística románica (Barcelona: Sirmio). Historia, problemas y métodos de la lingüística románica Google Scholar

Veny, Joan, 1986. Introducció a la dialectologia catalana (Barcelona: Enciclopèdia Catalana). Introducció a la dialectologia catalana Google Scholar

Veny, Joan, 1993. Els parlars catalans (10a edició) (Palma: Moll). Els parlars catalans Google Scholar

Verdaguer, Pere, 1989. 'Història de la llengua catalana a la Catalunya del Nord al segle XX', in Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, VIII. Àrea 7. Història de la llengua (València: Institut de Filologia Valenciana), pp. 181–93. Google Scholar

Verdaguer, Pere, 2002. Diccionari del rossellonès (Barcelona: Edicions 62). Diccionari del rossellonès Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

Bunyola, Guillem Alexandre Amengual I

Bunyola, Guillem Alexandre Amengual I