Catalan Review

Alguns Comentaristes Ausiasmarquians. Aproximació a L'Estudi de la Crítica Sobre Ausiàs March en ll XIX

Catalan Review (2013), 27, (1), 69–86.

Abstract

The article reviews and explores some of the nineteenth century scholars who write about Ausiàs March's poetry. The critical tradition on Ausias March dates back to the years after his death and the works that were translated by sixteenth century Spanish poets. This activity began to decline in the seventeenth century, but interest in the Valencian poet's works did not go unnoticed by eighteenth century Spanish bibliographers. In the nineteenth century, romantic ideas and the movement of the Renaixença started studies from a philological point of view. The first critic of March, Joseph Tastu, transcribed some of the manuscripts that preserve the poet's work. After that, scholars like Milà y Fontanals, Rubió i Ors, Menéndez Pelayo, Rubió i Lluch, Torras y Bages read March's works as a philosophical reflection of love, not without conceptual difficulty.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Amador de los Ríos, José. Historia crítica de la literatura española VI. Madrid: Imprenta á cargo de José Fernández Cancela, 1865. Historia crítica de la literatura española VI Google Scholar

Archer, Robert. "Un Ausiàs March del segle xvi". Lo Cor salvatge: indagacions sobre Ausiàs March. València: Institució Alfons el Magnànim, 2009. 149-158. Lo Cor salvatge: indagacions sobre Ausiàs March 149 158 Google Scholar

Bover, August. "Innovació i tradició en la poesia catalana del segle xvi". Catalan Review II: I (1987): 41-68. Innovació i tradició en la poesia catalana del segle xvi" Catalan Review II 41 68 Google Scholar

Cambouliu, F. R. "Assaig de literatura catalana antiga". Història de la literatura catalana antiga. Aplech d'estudis per la seua formació. Barcelona: Arthur Suàrez Estamper, 1910. Història de la literatura catalana antiga. Aplech d'estudis per la seua formació Google Scholar

Campabadal, Mireia. El pensament i l'activitat literària del Setcents català I: Ideolologia il·lustrada i renovació cultural. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2004. El pensament i l'activitat literària del Setcents català I: Ideolologia il·lustrada i renovació cultural Google Scholar

Carreres de Calatayud, Francesc de. Las obras de Ausiás March traducidas por Jorge de Montemayor. Madrid, 1947. Las obras de Ausiás March traducidas por Jorge de Montemayor Google Scholar

Castañeda, Vicente. "Cartas familiares y eruditas del padre Luis Galiana, dominico, a don Gregorio Mayans y Siscar, con las respuestas de éste". Boletín de la Real Academia de la Historia 83 (1923): 149-233. Cartas familiares y eruditas del padre Luis Galiana, dominico, a don Gregorio Mayans y Siscar, con las respuestas de éste" Boletín de la Real Academia de la Historia 83 149 233 Google Scholar

Colón, Germà. "El nom de fonts del poeta Ausiàs March". Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 46 (1970): 161-214. [Reeditat a: La llengua catalana en els seus textos II. Barcelona: Curial, 1978. 53-110] El nom de fonts del poeta Ausiàs March" Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 46 161 214 Google Scholar

Coronel, Marco A. L'Ausiàs March llatí de l'humanista Vicent Mariner. València: Edicions Alfons el Magnànim, 1997 (Arxius i Documents 21). L'Ausiàs March llatí de l'humanista Vicent Mariner Google Scholar

Duran, Eulàlia. "Defensa de la pròpia tradició davant d'Itàlia al segle xvi". Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura 3. Ed. A. Ferrando i A. G. Hauf. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991. 241-265. Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura 3 241 265 Google Scholar

Duran, Eulàlia. "La valoració renaixentista d'Ausiàs March". Estudis sobre cultura catalana del Renaixement. València: Tres i Quatre, 2004. 573-591. Estudis sobre cultura catalana del Renaixement 573 591 Google Scholar

Ensenyat, Gabriel. "Els primers estudis sobre Ausiàs March: Josep Maria Quadrado". Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura Juan Gil-Albert 39-40 (1998-1999): 77-90. Els primers estudis sobre Ausiàs March: Josep Maria Quadrado" Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura Juan Gil-Albert 39-40 77 90 Google Scholar

Escartí, Vicent J. "Nota sobre l'interés per Ausiàs March al segle xvi". Ausiàs March: textos i contextos. Ed. Rafael Alemany. Alacant i Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997. 155-172. (Biblioteca Sanchis Guarner 37). Ausiàs March: textos i contextos 155 172 Google Scholar

Escartí, Vicent J. "Encara sobre València i Ausiàs March al segle xvi". Ausiàs March i el món cultural del segle xv. Ed. Rafael Alemany. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 1999. 173-197. (Symposia Philologica 1). Ausiàs March i el món cultural del segle xv 173 197 Google Scholar

Escartí, Vicent J. "Les edicions cinccentistes d'Ausiàs March. La via d'accés a Castella". La poesia d'Ausiàs March i el seu temps. Ed. Ricardo Bellveser. València: Institució Alfons el Magnànim, 2010. 285-310. La poesia d'Ausiàs March i el seu temps 285 310 Google Scholar

Fuster, Joan. "Lectures d'Ausiàs Marc en la València del segle xvi". Llibres i problemes del Renaixement. València i Barcelona: Institut de Filologia Valenciana i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1989. 65-100. Llibres i problemes del Renaixement 65 100 Google Scholar

Garcia Sempere, Marinela. "Més sobre Ausiàs March al segle xvi castellà". Ausiàs March: textos i contextos. Ed. Rafael Alemany. Alacant i Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997. 173-190. (Biblioteca Sanchis Guarner 37). Ausiàs March: textos i contextos 173 190 Google Scholar

Lapesa, Rafael. La trayectoria poética de Garcilaso. Madrid: Revista de Occidente, 1948. La trayectoria poética de Garcilaso Google Scholar

López Casas, Mercè. "¿Quevedo, traductor de March?". Iberia Cantat. Estudios sobre poesía hispánica medieval. Ed. Juan Casas Rigall i Eva M. Díaz Martínez. Santiago de Compostel·la: Universidade de Santiago de Compostela, 2002. 555-589. Iberia Cantat. Estudios sobre poesía hispánica medieval 555 589 Google Scholar

López Casas, Mercè. "La recepció d'Ausiàs March al segle xvi: l'edició de Romaní (1539)". Caplletra. Revista Internacional de Filologia 34 (2003): 79-110. La recepció d'Ausiàs March al segle xvi: l'edició de Romaní (1539)" Caplletra. Revista Internacional de Filologia 34 79 110 Google Scholar

López Casas, Mercè. "La recepció d'Ausiàs March al segle xvi: l'edició de la traducció castellana de Romaní (Sevilla, 1553)". Actes del X Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval 2. Ed. Rafael Alemany. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2005. 979-992. (Symposia Philologica 11). Actes del X Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval 2 979 992 Google Scholar

Menéndez y Pelayo, Marcelino. "Primeras manifestaciones del platonismo erótico: Ausías March". Historia de las ideas estéticas en España 1: Hasta finales del siglo xv. Madrid: Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1883-1889. 432-441. (Escritores Castellanos: Críticos 8). Primeras manifestaciones del platonismo erótico: Ausías March" Historia de las ideas estéticas en España 1 1883 1889 Google Scholar

Menéndez y Pelayo, Marcelino. Antología de poetas líricos castellanos desde la formación del idioma hasta nuestros días. Madrid: Perlada Páez, 1890-1908. 289-305. Antología de poetas líricos castellanos desde la formación del idioma hasta nuestros días 289 305 Google Scholar

Menéndez y Pelayo, Marcelino. Ensayos de crítica filosófica. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1892. Ensayos de crítica filosófica Google Scholar

Milà i Fontanals, Manuel. "Ressenya històrica y crítica dels antichs poetes catalans". Jochs Florals de Barcelona. Barcelona, 1865. Reeditat a: Història de la literatura catalana antiga. Aplech d'estudis per la seua formació. Barcelona: Arthur Suàrez Estamper, 1910. 163-277. Jochs Florals de Barcelona Google Scholar

Miralles, Eulàlia i Pep Valsalobre. "From Lluís Joan Vileta to Joan Pujol: Latin and Vernacular Poetry on the Battle of Lepanto in Catalonia". Humanism and Christian Letters in Early-Modern Iberia (1480-1630). Ed. Barry Taylor i Alejandro Coroleu. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010. 159-172. Humanism and Christian Letters in Early-Modern Iberia (1480-1630) 159 172 Google Scholar

Molas, Joaquim. "Francesc Calça: Poemes". Els Marges 14 (1978): 77-95. Francesc Calça: Poemes" Els Marges 14 77 95 Google Scholar

Pagès, Amadeu. "Notice sur la vie et les travaux de Joseph Tastu". Revue des Langues Romanes 32 (1888): 57-144. Notice sur la vie et les travaux de Joseph Tastu" Revue des Langues Romanes 32 57 144 Google Scholar

Pagès, Amadeu. Les obres d'Ausiàs March. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1912. Edició facsímil: València: Consell Valencià de Cultura, 1991, 19952. Les obres d'Ausiàs March Google Scholar

Prat, Enric i Pep Vila. "La traducció dels Contrabanders de Josep Tastu i la seva recepció contemporània". Estudis de Llengua i Literatura Catalanes 48 (= Miscel·lània Joan Veny 4). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004. 209-255. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes 48 (= Miscel·lània Joan Veny 4) 209 255 Google Scholar

Quadrado, José. "Ausiás March". Revista de Madrid, tercera sèrie, tom i (1841): 509-532. Google Scholar

Quadrado, José. Historia de la conquista de Mallorca: crónicas inéditas de Marsili y de Desclot en su testo lemosin; vertida la primera al castellano y adicionada con notas y documentos. Palma, 1850. Historia de la conquista de Mallorca: crónicas inéditas de Marsili y de Desclot en su testo lemosin; vertida la primera al castellano y adicionada con notas y documentos Google Scholar

Riquer, Martí de. Traducciones castellanas de Ausiàs March en la Edad de Oro. Barcelona: Instituto Español de Estudios Mediterráneos, 1946. Traducciones castellanas de Ausiàs March en la Edad de Oro Google Scholar

Rubió i Lluch, Antoni. El Renacimiento clásico en la literatura catalana. Discurso leído en su solemne recepción en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona el día 17 de junio de 1889. Barcelona: Imprenta de Jaime Jesüs Roviralta, 1889. El Renacimiento clásico en la literatura catalana. Discurso leído en su solemne recepción en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona el día 17 de junio de 1889 Google Scholar

Rubió i Ors, Joaquim. Lo Gayter del Llobregat. Barcelona: Estampa de Josep Rubio, 1841. Lo Gayter del Llobregat Google Scholar

Rubió i Ors, Joaquim. Ausias March y su época. Barcelona: Imprenta de la Viuda e Hijos de I. Subirana, 1882. Ausias March y su época Google Scholar

Sansone, Giuseppe. "Ausias/Ausiàs e la metrica". Annali Istituto Universitario Orientale di Napoli. Sezione Romanza 34: 1 (1992): 451-466. Ausias/Ausiàs e la metrica" Annali Istituto Universitario Orientale di Napoli. Sezione Romanza 34 451 466 Google Scholar

Serafí, Pere. Poesies catalanes. Ed. Josep Romeu i Figueras. Barcelona: Barcino, 2001. Poesies catalanes Google Scholar

Torras i Bages, Josep. "El poeta Ausiàs March". La tradició catalana. Barcelona, 1892. [Reeditat a: La tradició catalana. Barcelona: Edicions 62 i La Caixa, 1981. 305-330] La tradició catalana Google Scholar

Torres i Amat, Félix. Memorias para ayudar a formar un diccionario critico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona: Imprenta de J. Verdaguer, 1836. Memorias para ayudar a formar un diccionario critico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña Google Scholar

Valsalobre, Pep. "Joan Pujol: una lectura contrareformista d'Ausiàs Marc". Estudi General 14 (1994): 105-135. Joan Pujol: una lectura contrareformista d'Ausiàs Marc" Estudi General 14 105 135 Google Scholar

Valsalobre, Pep. "Dévotion pour Ausiàs Marc au xvie siècle hispanique: Vision de la Catalogne". Regards sur le passé dans l'Europe des xvie-xviie siècles. Actes du Colloque organisé par l'Université de Nancy II (14 au 16 décembre 1995). Ed. Francine Wild. Berna: Peter Lang, 1997. 73-86. Regards sur le passé dans l'Europe des xvie-xviie siècles. Actes du Colloque organisé par l'Université de Nancy II (14 au 16 décembre 1995) 73 86 Google Scholar

Valsalobre, Pep. "Llocs, formes i textos de la protohistòria literària catalana. Segles xv-xvii: Del marquès de Santillana a Nicolás Antonio (1676)". Estudi General 22 [= Miscel·lània d'homenatge a Modest Prats 2] (2002): 309-352. Llocs, formes i textos de la protohistòria literària catalana. Segles xv-xvii: Del marquès de Santillana a Nicolás Antonio (1676)". Estudi General 22 [= Miscel·lània d'homenatge a Modest Prats 2 309 352 Google Scholar

Valsalobre, Pep. "La poesia catalana del Cinccents: a la recerca d'una veu pròpia". Revista de Catalunya 210, (2005): 79-111. La poesia catalana del Cinccents: a la recerca d'una veu pròpia" Revista de Catalunya 210 79 111 Google Scholar

Valsalobre, Pep. "Història d'una superxeria: el cas Jordi de Sant Jordi". El (re)descobriment de l'edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat i Universitat de Barcelona, 2007. 297-335. (Biblioteca Abat Oliba 275). El (re)descobriment de l'edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran 297 335 Google Scholar

Vila, Pep. "Lletres creuades entre Fèlix Torres Amat i Josep Tastü (1832-1838)". Revista de Catalunya 123 (novembre 1997): 104-143. Lletres creuades entre Fèlix Torres Amat i Josep Tastü (1832-1838)" Revista de Catalunya 123 104 143 Google Scholar

Ximeno, Vicente. Escritores del Reyno de Valencia: chronologicamente ordenados desde el año mccxxxviii de la christiana conquista de la misma ciudad hasta el de mdccxlvii I, València: Joseph Estevan Dolz, 1747. Escritores del Reyno de Valencia: chronologicamente ordenados desde el año mccxxxviii de la christiana conquista de la misma ciudad hasta el de mdccxlvii Google Scholar

Ximeno, Vicente. Escritores del Reyno de Valencia: chronologicamente ordenados desde el año mccxxxviii de la christiana conquista de la misma ciudad hasta el de mdccxlvii II, València: Joseph Estevan Dolz, 1749. Escritores del Reyno de Valencia: chronologicamente ordenados desde el año mccxxxviii de la christiana conquista de la misma ciudad hasta el de mdccxlvii II Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

Martín, Llúcia