Catalan Review

L’AMERICÀ PACÍFIC, DE LA COL·LECCIÓ “ISARD”: ENTRE LA CENSURA I LA RECERCA D’UN NOU LLENGUATGE LITERARI

Catalan Review (2019), 33, (1), 135–155.

Abstract

This study constitutes an approximation to the vicissitudes of translation into Catalan during the 1960s and the struggle of publishers and translators to find a model of genuine Catalan literary language closer to street talk. To do so, it takes into account a pioneering series at that time, “Isard” (Vergara Publishers), and more specifically the translation of a well-known text and author in Europe and the USA, The Quiet American, by Graham Greene. It was adapted by one of the translators at that time, Eulàlia Presas, who was sensitive to seeking a literary Catalan, closer to contemporary language.

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

REFERÈNCIES

Abellán, Manuel L. Censura y creación literaria en España. Península, 1980. Google Scholar

Alighieri, Dante. La Divina Comèdia. Traducció de Josep M. de Sagarra. Joan Sallent, 1947–1951. Google Scholar

Alvarez Arenas, Eliseo. “Cataluña siente a España y a la unidad española, pese a la maldad de algunos y a los errores de muchos.” La Vanguardia Española, 28 gener 1939, http://hemeroteca.lavanguardia.com/previewPdf.html?id=33120536. Consulta el 10 d’abril de 2019. Google Scholar

Bacardí, Montserrat. La traducció catalana sota el Franquisme. Punctum, 2012. Google Scholar

Bacardí, Montserrat i Pilar Godayol. 20 pròlegs del segle XX. Punctum, 2013. Google Scholar

Barciela López, Carlos. L’ajuda americana a Espanya. Universitat d’Alacant, 2000. Google Scholar

“Bibliografia catalana mensual.” La Vanguardia Española, 9 setembre 1965, pàg. 11. Google Scholar

Cornellà-Detrell, Jordi. “L’auge de la traducció en llengua catalana als anys 60: el desglaç de la censura, el XVI Congreso Internacional de Editores i el problema dels drets d’autor.” Quaderns. Revista de Traducció, núm. 20, 2013, pàgs. 47–67. Google Scholar

Cornellà-Detrell, Jordi. “Traducció i censura en la represa cultural dels anys 1960.” L’Avenç, núm. 359, juliol– agost 2010, pàgs. 44–51. Google Scholar

Calders, Pere i Joan Triadú. Estimat amic: cartes: textos. Editat per Susanna Àlvarez, i Montserrat Bacardí. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009. Google Scholar

Coromina Pou, Eusebi. “Censura de l’amoralitat femenina de Senyora ambaixadora. Teatre de bulevard de postguerra de Xavier Regàs.” Quaderns. Revista de Traducció, núm. 20, 2013, pàgs. 77–88. Google Scholar

Davis, Robert Gorham. “In our Time, No Man is a Neutral,” The New York Times, 11 March 1956, www.nytimes.com/books/00/02/20/specials/greene-quiet.html. Consulta el 21 de abril de 2019. Google Scholar

Fuster, Joan. “Nota del traductor.” Camus, Albert. La pesta. “Isard,” 1. Vergara, 1962, pàgs. 253–254. Google Scholar

Gallén, Enric. “Traducció i difusió de textos drcmàtics en temps de censura i moral de postguerra.” Traducció i censura en el franquisme. Editat per Laura Vilardell. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016, pàgs. 50–73. Google Scholar

Gallofré, Maria Josepa. L’Edició catalana i la censura franquista: 1939–1951. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991. Google Scholar

Gil, Alberto. La censura cinematográfica en España. Ediciones B, 2009. Google Scholar

Greene Graham. L’americà pacífic. Traducció de Eulàlia Presas. “Isard,” 27. Vergara, 1965. Google Scholar

Greene Graham. L’americà tranquil. Traducció de Eulàlia Presas. Les Millors Obres de la Literatura Universal. Segle XX, 153. Edicions 62, 2004. Google Scholar

Greene Graham. L’americà tranquil. Traducció de Eulàlia Presas. Llibres a mà, 20. Destino-Edicions 62, 1984. Google Scholar

Gubern, Román. La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo (1936–1975). Península, 1981. Google Scholar

Homer. L’Odissea. Traducció de Carles Riba. Barcelona: Societat Aliança d’Arts Gràfiques, 1948. Google Scholar

Jané, Albert. “Tartarí de Tarascó i Tartarí als Alps, d’Alphonse Daudet. Thérèse Desqueyroux, de François Mauriac. Barrabàs, de Pär Lagerkvist.” Serra d’Or, juliol, 1964: 52–53. Google Scholar

Lladó, Ramon. “Sobre literatura i sobre traduccions. Entrevista amb Ramon Folch i Camarasa,” Quaderns. Revista de Traducció, núm. 11, 2004, pàgs. 215–222. Google Scholar

Llanas, Manuel. L’Edició a Catalunya: el segle XX (1939–1975). Gremi d’Editors de Catalunya, 2006. Google Scholar

Llanas, Manuel. “Traduir al castellà en un compàs d’espera. Les editorials Aymà i M. Arimany en els anys 40 i 50.” La traducció i el món editorial de postguerra. Editat per Sílvia Coll-Vinent, Cornèlia Eisner, i Enric Gallén. Punctum & Trilcat, 2011, pàgs. 177–215. Google Scholar

Massot, Josep. “Les publicacions de l’Abadia de Montserrat i la censura.” Traducció i censura en el franquisme. Editat per Laura Vilardell. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016, pàgs. 9–33. Google Scholar

Pinyol Torrents, Ramon i Laura Vilardell. “La censura franquista contra un intel·lectual addicte al règim. El cas del romanès Vintila Horia i la traducció al català de Déu ha nascut a l’exili.” Traduccions i diàlegs culturals amb el català. Editat per Joan Llinàs Suau, Miorar Adelina Anghelutã, et al. Editura Universitãtii din Bucaresti, “Romanica, 25,” 2018, pàgs. 163–179. Google Scholar

Sales-Balmes, Lluís. “La paraula als editors.” Serra d’Or, abril de 1966, pàgs. 61–68. Google Scholar

Sales, Joan. “Nota sobre aquesta traducció catalana de ‘Thérèse Desqueyroux.” Mauriac, François. Thérèse Desqueyroux. “Isard,” 6. Vergara 1963, pàgs. 149–150. Google Scholar

Triadú, Joan. “Bona literatura de consum.” Serra d’Or, 12 desembre 1965, pàgs. 87–88. Google Scholar

Vallverdú, Francesc. L’escriptor català i el problema de la llengua. Edicions 62, 1968. Google Scholar

Vallverdú, Josep. “La traducció i la censura franquista: la meva experiència a Edicions 62.” Quaderns. Revista de Traducció, núm. 20, 2013, pàgs. 9–16. Google Scholar

Venuti, Lawrence. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. Routledge, 1995. Google Scholar

Vilardell, Laura. “La col·lecció ‘Isard’. d’Editorial Vergara, i la censura: el cas d’After Many a Summer.” Traducció i censura en el franquisme. Editat per Laura Vilardell. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016, pàgs. 171–180. Google Scholar

Vilardell, Laura. “Una aproximació a la col·lecció “Isard”.” La traducció i el món editorial de postguerra. Editat per Sílvia Coll-Vinent, Cornèlia Eisner, i Enric Gallén. Punctum & Trilcat, 2011, pàgs. 253–272. Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

POU, EUSEBI COROMINA

VILARDELL, LAURA