Romani Studies

Romani literary endeavours in the Czech Republic: A historical survey

Romani Studies (2020), 30, (2), 163–180.

Abstract

This article offers a survey of writing by the Roma in former Czechoslovakia and current Czech Republic over a span of six decades. It traces the beginnings of Romani literature in two Romani journals published by the Union of Gypsies-Roma between 1969 and 1973, reveals some covert centres of activity in the relative silence of the Normalization years of the 1970s and 1980s, and highlights the milestones of development following the Velvet Revolution in 1989. Bringing developments up to present day, the essay shows the Czech Romani literary field as vibrant and ambitious and full of promise.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

References

Bourdieu, Pierre. 2010. Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole. Brno: Host. Google Scholar

Červenka, Jan. 2017. Prvky cizích pravopisů v pravopisu severocentrální romštiny - proměny v teorii a ediční praxi od počátku systematického pravopisu do přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století. Romano džaniben 2: 71‒98. Google Scholar

Donert, Celia. 2017. The rights of the Roma. The struggle for citizenship in postwar Czechoslovakia. Cambridge: Cambridge University Press. Google Scholar

Fabiánová, Tera. 1992. Sar me phiravas andre škola/Jak jsem chodila do školy. České Budějovice: ÚDO České Budějovice ve spolupráci se Společenstvím Romů na Moravě. Google Scholar

Fabiánová, Tera, and Hübschmannová, Milena. 1991. Čavargoš / Tulák. Praha: Apeiron. Google Scholar

Giňa, Andrej. 1999. Leperav pro SCR. Romano džaniben 6 (3-4): 18-22. Google Scholar

Giňa, Andrej. 2013. Paťiv. Ještě vime, co je ucta. Praha: Triada. Google Scholar

Guy, Will. 2001. The Czech lands and Slovakia: Another false dawn? In: Guy, Will, ed. Between past and future: The Roma of Central and Eastern Europe. Hertfordshire: University of Hertfordshire Press. 285‒323. Google Scholar

Hübschmannová, Milena. 1973. Základy romštiny. Praha: Academia. Google Scholar

Hübschmannová, Milena 1990. Kale ruži. Hradec Králové: Krajské kulturní středisko Hradec Králové. Google Scholar

Hübschmannová, Milena 2006. Moje setkání s romano šukar laviben. Romano džaniben ňilaj: 27-60. Informační zpravodaj. 1‒6/1969. Brno. Google Scholar

Kaminsky, Ignacy-Marek. 1980. Czechoslovakia. In: The state of ambiguity: Studies of Gypsy refugees. Gothenburg: University of Gothenburg. 196‒241. Google Scholar

Kovacshazy, Cécile. 2011. Une ou des littératures romani/tsiganes? Littératures d’Europe centrale et orientale. Etudes Tsiganes 43 (3): 5-7. Google Scholar

Lhotka, Petr. 2009. Svaz Cikánů-Romů 1969‒1973. Brno: Muzeum romské kultury. Google Scholar

Pavelčíková, Nina. 2004. Romové v českých zemích v letech 1945‒1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Google Scholar

Pešta, Andrej, Holubovský, Adam, Horváthová, Jana, Pospěch, Tomáš, Slačka, Dušan, and Závodská, Milada, eds. 2017. O fotki. Brno: Muzeum romské kultury. Google Scholar

Romane giľa. Genďi romaňa poeziatar/Romské písně. Sborník romské poezie. 1979. Praha: Obvodní kulturní dům v Praze 8. Google Scholar

Románo ľil No. 1‒4/1970, Zpravodaj ústředního kola první soutěže Svazu Romů ČSR v hudbě a tanci 1970, Románo ľil No.1-5/1971, Románo ľil No. 1-5/1972, Románo ľil No. 1-2/1973. Google Scholar

Romští anonymové, ed. Vlastimil Třešňák. 1985. Paternoster 12: 34-59. Google Scholar

Romští anonymové. 1985. Jednou nohou 2: n.p. Google Scholar

Ryvolová, Karolína. 2014. Romany letters in the making: Testing the frontiers of legitimate literature. A comparative analysis of four Romany life stories. PhD dissertation. Prague: Charles University Google Scholar

Ryvolová, Karolína 2015. Psaní přes překážky: Role cenzury v procesu utváření romského písemnictví. In: V obecném zájmu: Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749‒2014. Prague: Academia. 1525‒36. Google Scholar

Sadílková, Helena, Slačka, Dušan, and Závodská, Milada. 2018. Aby bylo i s námi počítáno. Brno: Muzeum romské kultury. Google Scholar

Ščuka, Emil. 2019. Cikánský baron jsem já. Prague: Knihovna Václava Havla. Google Scholar

Segi, Stefan. 2015. Oi! Na ROI. In Wögerbauer, Michael et al. V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. 1749-2014. Praha: Academia - Ústav pro českou literaturu AV ČR. 1467‒81. Google Scholar

Toninato, Paola. 2014. Romani writing: Literacy, literature and identity politics. London, New York: Routledge. Google Scholar

Závodská, Milada. 2018. Žákovská a studentská léta učitele Antonína Daniela. Romano džaniben 25 (1): 59-92. Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

RYVOLOVÁ, KAROLÍNA