Romani Studies

“We had to run away”: The Lovára’s departure from the Protectorate of Bohemia and Moravia to Slovakia in 1939

Romani Studies (2022), 32, (1), 51–83.

Abstract

This article focuses on the departure of the Lovára from the Protectorate of Bohemia and Moravia to Slovakia upon Czechoslovakia’s disintegration in 1939. Based on a combination of archival research and oral history methods, it shows the Lovára’s departure in the context of the contemporaneous measures and efforts of the state administration to limit the mobility of “nomadic Gypsies” in the Czech lands, continuous throughout the pre-war period, and to stoke anti-Gypsy sentiments which were politically supported and growing in the society of the time. This description is enriched by the perspectives of participants - narrations of Roms who were perceived as “nomads” and witnessed these events.

The study opens epistemic dilemmas of how to determine the category of Lovára in the available archival sources as well as how to speak about the Lovára in a historical context without essentializing this category. The author reconstructs the presence of the Lovára’s stay in the Czech lands during the First Republic from gendarme reports and other state administration documents and submits evidence of mobility of the Lovára in Czechia in the interwar decades. Their presence terminated upon Czechoslovakia’s disintegration in 1939 when the Lovára and other Roms of Slovak home affiliation had to relocate themselves from the protectorate to Slovakia. The author analyses the circumstances and the course of the departure of Lovára and other Romani families from the Czech lands to Slovakia on the eve of the Second World War and presents the narrators’ reflections on the sudden departure and subsequent peripeteia of individual families in Slovakia during the war.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

References

Andrš, Zbyněk. 2016. Our God is gold: Vlashika Rom at a crossroads? Ethnologia Actualis 16 (2): 66-80. Google Scholar

Baloun, Pavel. 2020. “Cikáni, metla venkova!” Tvorba a uplatňování proticikánských opatření v meziválečném Československu, za druhé republiky a v počáteční fázi Protektorátu Čechy a Morava (1918-1941). Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova. Google Scholar

Boretzky, Norbert. 2003. Die Vlach-Dialekte des Romani. Wiesbaden: Harassowitz. Google Scholar

Čajánková, Emília. 1954. Život a kultura rožkovianských Cigánov. Slovenský národopis II (1-2): 149-75; 285-306. Google Scholar

Černý, Rostislav. 2012. Lovárové v době první republiky - na příkladu okresu Místek. Romano Džaniben 19 (1): 9-28. Google Scholar

Červenka, Jan. 2015. “Cikán, Gypsy & Rom - dynamika pojmenovávání Romů v různých diskurzech.” In: Podolinská, Tatina, and Hrustič, Tomáš, eds. Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava: Veda, Ústav etnológie SAV. 324-45. Google Scholar

Davidová, Eva. 1995. Romano drom. Cesty Romů 1945-1990. Olomouc: Univerzita Palackého. Google Scholar

Donert, Celia. 2017. The rights of the Roma: The struggle for citizenship in postwar Czechoslovakia. Cambridge: Cambridge University Press. Google Scholar

Elšík, Viktor, and Beníšek, Michael. 2020. Romani dialectology. In: Matras, Yaron and Tenser, Anton, eds. The Palgrave handbook of Romani language and linguistics, London: Palgrave Macmillan. 389-427. Google Scholar

Hajská, Markéta. 2016. “Polokočovníci.” Migrační trajektorie olašských Romů na Prešovsku od poloviny 19. století do současnosti. In: Romano džaniben 23 (2): 7-37. Google Scholar

Hajská, Markéta. 2018. Hranice jazyka jakožto hranice etnické identity. Vztah užívání jazyka a etnické kategorizace u olašských Romů na východním Slovensku. (Language borders as borders of ethnic identity: Language use and ethnic categorisation among Eastern Slovak Vlax Roma.) Disertační práce. Praha: FF UK, KSES. Google Scholar

Hajská, Markéta. 2020. Forced settlement of Vlach Roma in Žatec and Louny in the late 1950s. In: Slovenský národopis 68 (4): 340-64. Google Scholar

Horváthová, Emília. 1964. Cigáni na Slovensku. Historicko-etnografický náčrt. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. Google Scholar

Horváthová, Jana. 2000. Kdo byli čeští Romové? In: Černobílý život. Prague: Gallery. 47-66. Google Scholar

Horváthová, Jana. 2005. Meziválečné zastavení mezi Romy v českých zemích (aneb tušení souvislostí). Romano Džaniben 12 (1): 63-84. Google Scholar

Hübschmannová, Milena. 2003a. Roma: Sub ethnic groups: Index of appellations. In: ROMBASE. Didactically edited information on Roma (online). http://romani.uni-graz.at/rombase/index.html, accessed 3 December 2021. Google Scholar

Hübschmannová, Milena. 2003b. Vlach-Roma (Vlachi) in the Czech Republic and in Slovakia. In: ROMBASE. Didactically edited information on Roma (online). http://romani.uni-graz.at/rombase/index.html, accessed 10 August 2021. Google Scholar

Lakatošová, Margita. 1994. Některé zvyklosti olašských Romů. Romano džaniben 1 (3): 2-13. Google Scholar

Marushiaková, Elena, and Popov, Veselin. 2007. The Gypsy court in Eastern Europe. Romani Studies 17 (1): 67-101. Google Scholar

Marušiaková, Jelena. 1986. Rodinný život valašských. Cigánov na Slovensku a jeho vývinové tendencie. Slovenský národopis 34 (4): 604-34. Google Scholar

Matras, Yaron. 2002. Romani: A linguistic introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Google Scholar

Nečas, Ctibor. 1987. Andr´oda taboris. Brno: Městský výbor Českého svazu protifašistických bojovníků. Google Scholar

Nečas, Ctibor. 1992. Aušvicate hi khér báro: Čeští vězňové cikánského tábora v Osvětimi II-Brzezince. Brno: Masarykova univerzita. Google Scholar

Nečas, Ctibor. 1994. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. Brno: Masarykova univerzita. Google Scholar

Nečas, Ctibor. 1995. Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. Google Scholar

Nečas, Ctibor. 2002. Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. Google Scholar

Nečas, Ctibor. 2004. Slovenští Romové v letech 1939-1945. In: SPFFBU (C 51): 153-78. Google Scholar

Nečas, Ctibor. 2005. Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). Brno: Matice moravská. Google Scholar

Nečas, Ctibor. ed. 2012. Pamětní seznam I. Lety. Praha: Etnologický ústav Akademie věd ČR. Google Scholar

Nečas, Ctibor. ed. 2014. Pamětní seznam II. Hodonín. Praha: Národní pedagogické nakladatelství a knihovna J.A. Komenského. Google Scholar

Pavelčíková, Nina. 1999. Příprava a provádění zákona o násilném usazování Romů na Ostravsku. In: Ostrava 19, sborník k dějinám a současnosti města. Šenov u Ostravy: Tilia. 34-48. Google Scholar

Pavelčíková, Nina. 2004. Romové v českých zemích v letech 1945-1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR. Google Scholar

Pavelčíková, Nina. 2009. Příchod olašských Romů na Ostravsko v padesátých letech 20. století (ve světle dobových zpráv). Romano džaniben 16 (1): 37-66. Google Scholar

Rychlík, Jan. 2015. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914-1992. Praha: Vyšehrad. Google Scholar

Sadílková, Helena. 2020. Holocaust of the Roma and Sinti on the territory of Czechoslovakia. Factsheets on Romani culture, history, language, literature and Roma related groups. http://romafacts.uni-graz.at/, accessed 20 September 2021. Google Scholar

Schuster, Michal. 2020. “Jinak bychom tady nebyli.” Příběh rodiny Dychovy z obce Hrušky (okr. Břeclav). Romano džaniben 27 (2): 7-53. Google Scholar

Šípek, Zdeněk. 1991. Cikánská otázka ve druhém desetiletí ČSR (od vydání zákona č. 117/27 do mnichovského diktátu. Český lid 78 (4): 271-5. Google Scholar

Šípek, Zdeněk. 1992. Tzv. Cikánská otázka od Mnichova do konce roku 1939. Český lid 79 (2): 161-9. Google Scholar

Spurný, Matěj. 2017. Pokus o převýchovu:Romové v objetí stalinské péče o člověka v 50. letech. Paměť a dějiny: revue pro studium totalitních režimů (3): 3-14. Google Scholar

Stojka, Peter, and Pivoň, Rastislav. 2003. Náš život. Amaro trajo. Bratislava: Sd studio.Šusterová, Ivana. 2015. Google Scholar

Život olašských žien. Bratislava: Veda. Tcherenkov, Lev, and Laederich, Stéphane. 2004. The Rroma. Otherwise known as Gypsies, Gitanos, Tsiganes, Tigani, ˛Cingene, Zigeuner, Bohémiens, Travellers, Fahrende, etc. Volume 1: History, language, and groups. Basel: Schwabe. Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

Hajská, Markéta